Výroční zpráva

Vážení čtenáři, milí přátelé, předkládáme Vám Výroční zprávu, ve které Vás chceme seznámit s činností a aktivitami Oblastní charity Hradec Králové v roce 2021.

Přestože nás pandemie provázela i celý minulý rok, činnost v našich službách probíhala nepřetržitě. Naučili jsme se s touto situací žít a díky zkušenostem, profesionalitě, vytrvalosti a zodpovědnosti jsme po celý rok plnili svěřený závazek.

Svoji činnost jsme maximálně přizpůsobili potřebám dané situace, abychom mohli co nejlépe pomáhat a podporovat naše klienty. Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům za jejich velké úsilí a snahu nenechat se danou situací odradit a v naději pokračovat dál.

Image 1

Dovolte mi popřát všem hodně zdraví, radosti a také štěstí na ty správné lidi jak v pracovním, tak i osobním životě. Děkuji blízkým a rodinám zaměstnanců za jejich podporu a trpělivost.

Poděkování za uplynulé období směřuji i k našim klientům. Děkuji za jejich důvěru, spolupráci, toleranci, pochopení a příznivou odezvu. 

Děkuji všem milým dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k ulehčení některých náročných situací. Děkuji všem, kteří nás podpořili v Tříkrálové sbírce, která sice probíhala pouze on-line formou, přesto vysoce předčila naše očekávání.

Dovolte mi popřát všem hodně zdraví, radosti a také štěstí na ty správné lidi jak v pracovním, tak i osobním životě. Děkuji blízkým a rodinám zaměstnanců za jejich podporu a trpělivost. Poděkování za uplynulé období směřuji i k našim klientům. Děkuji za jejich důvěru, spolupráci, toleranci, pochopení a příznivou odezvu. Děkuji všem milým dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k ulehčení některých náročných situací. Děkuji všem, kteří nás podpořili v Tříkrálové sbírce, která sice probíhala pouze on-line formou, přesto vysoce předčila naše očekávání.

Děkuji našim dárcům, sponzorům a příznivcům za jejich velkorysost a štědrost. Děkuji všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a podpořili nás. Velmi si vážíme vaší solidarity. Podpora Vás všech je pro nás povzbuzením, že naše poslání naplňujeme.

Krátce se zastavím u našeho dlouhodobého projektu výstavby „Lůžkového hospice pro Hradecko“ ve Stěžerách. Náš investiční záměr postoupil v projektové přípravě dokončením dokumentace ke stavebnímu povolení. V roce 2022 nás čeká nejtěžší a zároveň nejdůležitější část celého projektu, získání finančních prostředků k výstavbě tohoto tolik potřebného zařízení.

Přeji Vám radost, naději a odhodlání do dalších dní.

Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel, Oblastní charita Hradec Králové 

,,Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláme.“

Image 1

Výroční zpráva OCH HK za rok 2021