Výroční zpráva

Úvodní slovo ředitele OCH HK v poslední aktuální výroční zprávě 2017:

Již 25 let, každý den, pomáhají pracovníci charity lidem v nouzi a v obtížích, lidem v pokročilém věku a nemocným. Připomněli jsme si 25 let práce azylového domu pro muže, který je nyní součástí Domu Matky Terezy, a také Sociálního šatníku. Od počátku existence Oblastní charity působí i týmy pečovatelek a zdravotních sester – Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Důstojnou oslavou za účasti mnoha přátel a podporovatelů oslavil 15 let Domov pro matky s dětmi.
Také Poradna pro lidi v tísni pomáhá již 15 let.

V roce 2017 pokračovala Oblastní charita Hradec Králové v poskytování služeb ve stávajícím rozsahu.

Chci zde velmi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se s velkým osobním nasazením
věnují všem klientům a pacientům. S ochotou, pečlivostí, trpělivostí i vynalézavostí denně řeší spoustu situací, často nových a neobvyklých. Po celých 25 let jsou oporou charitních služeb dobrovolníci. Je obdivuhodné, jaké množství práce zastanou.
Rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení, oporu i pomoc. Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.

Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří důvěřují ve smysluplnost i kvalitu naší práce, a díky nimž můžeme v naší práci pokračovat. Chtěl bych Vás požádat o zachování přízně a podpory i nadále.

Do dalších let přeji nám všem, abychom nadále byli těmi, kdo přinášejí lidem lásku a naději.

Výroční zpráva 2017