Výroční zpráva

Vážení čtenáři, milí přátelé,

usedám k těmto řádkům a ohlížím se zpět devět měsíců od chvíle, kdy jsem převzal pomyslné veslo vedení Oblastní charity Hradec Králové. Tento nelehký a velmi zodpovědný úkol jsem přijal s pokorou a respektem.Oblastní charita Hradec Králové je organizace se silným lidským potenciálem. Setkávám se s vysokou odborností a profesionalitou mých nových kolegů a kolegyň, ale i s lidsky příjemným pracovním prostředím, které v dnešní době není vždy samozřejmostí.

Stávám se součástí týmu lidí a jsem na to právem pyšný, kteří i přes velké nasazení, psychicky i fyzicky náročné péče, nezapomněli na laskavost, empatii, pokoru a lásku. To mě naplňuje pocitem, že i já mohu být v něčem užitečný a přispět k dobrému dílu.

Rád bych ve své práci navázal na vše dobré, co do naší charity přinesli moji předchůdci a to nejen ti, kteří stáli ve vImage 1edení Oblastní charity, ale i všichni, kteří ji obohatili, přispěli k její stabilitě a dobrému jménu. A nebylo toho málo - vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb a péče.
I v dalším roce je před námi spousta práce, nových výzev, změn a nadějí. Tisíce hodin s klienty v jejich domácnostech, při konzultacích v poradnách, v našich pobytových zařízeních. Čekají nás akce pro klienty i veřejnost, jejíž podpora je pro nás velmi důležitá a povzbuzující.

Děkuji za vstřícnost, pochopení a velkorysost dárců a podporovatelů. Vážím si ochoty a důvěry všech,kteří Oblastní charitě jakkoliv pomohli a pomáhají (dobrovolníkům, přátelům, rodinným příslušníkům zaměstnanců či sympatizantům). Všem patří upřímný dík.
svým kolegům a kolegyním přeji sílu a odvahu plnit úkoly, které nás čekají a pocit, že pracují v kolektivu, který je přátelský, vnímavý a bezpečný.

Našim klientům, partnerům, podporovatelům a veřejnosti přeji spokojenost s naší prací.

Příjemné čtení Výroční zprávy za rok 2018 vám přeje

Vojtěch Šůstek
ředitel

Povinné informace k VZ 2018