AKTUÁLNĚ: S ohledem na současnou situaci kolem koronaviru evidujeme na našich střediscích všechny osoby, které je navštíví. Zaznamenáváme jméno, příjmení, tel. kontakt a délku návštěvy na středisku. Účelem této evidence je mít přehled o pohybu osob na jednotlivých střediscích pro případ prokázané infekce koronavirem, abychom ulehčili spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí pro případ trasování nákazy. Informace o návštěvách uchováváme po dobu 1 měsíce, pak je likvidujeme.