Domov pro matky s dětmi pomáhá zejména matkám nebo otcům s dětmi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytuje jim dočasné ubytování v bezpečném prostředí, základní sociální poradenství, usiluje o rozvoj schopností a dovedností důležitých pro běžný život. Pracovníci služby podporují klienty prostřednictvím činností k osamostatnění, popřípadě k využití odpovídající následné služby.

 

DSC03030

Kontakt:

 • Velká 7/ 50, Pouchov, 503 41 Hradec Králové,  mapa
 • 777 737 611 - vrátnice
 • 495 221 810, 770 155 571 - sociální pracovník pouze v pracovních dnech a čase 7:30 - 16:00
 • ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys
 • více kontaktů adresář

Provozní doba: nepřetržitě, kapacita 64 lůžek

dmd.1

Charakteristika služby

Poslání

Pomáhat lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytovat dočasné ubytování, základní sociální poradenství, podporujemr rozvoj schopností a dovedností důležitých pro běžný život.

Cíle

Vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života nebo jiné návazné odpovídající služby.

Cílová skupina

Osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Služba je určená osobám, jejichž potřeby můžeme pomoci naplňovat:

 • zletilým matkám (otcům) nebo osobám, které mají svěřené dítě do vlastní péče, s dětmi zpravidla do 18 let;
 • zletilým těhotným ženám;
 • samotným zletilým ženám – pokud to kapacita umožňuje

Službu poskytujeme prioritně občanům z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Službu neposkytujeme zájemcům:

 • kteří žádají o službu, kterou Domov pro matky s dětmi neposkytuje;
 • pokud není volná kapacita;
 • pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci;
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Principy poskytování služby:

 • týmová práce, kterou uplatňujeme při poskytování služby klientovi;
 • všestranný rozvoj osobnosti, který respektuje jedinečnost a potřeby klienta;
 • vytváření příjemného a pozitivního prostředí v průběhu poskytované služby;
 • pracovat v atmosféře pravdy a svobody, která respektuje zákon a pravidla.

Kapacita: 64 lůžek

Garantovaná nabídka služby - Domov pro matky s dětmi

Dokumenty potřebné k žádosti o přijetí - ke stažení

Úrada za poskytované služby

CELKEM (Kč/ den)

 

Dospělá osoba + 1 dítě

200,-Kč

(120,- + 80,-)
Dospělá osoba + 2 děti

280,-Kč

(120,- + 80,- + 80,-)
Dospělá osoba + 3 děti

360,-Kč

(120,- + 80,- + 80,- + 80,-)

Dospělá osoba + 4 děti

360,-Kč

(120,- + 80,- + 80,- + 80,-) + čtvrté dítě a další děti zdarma)
Samotná žena

 

150,-Kč

 

Jak to u nás vypadá

Společná chodba

Společná chodba

 

1.patro chodby

1. patro chodby

 

DSC01634

Hlavní vchod.

pokojík pro rodinu

Pokojík

 

pokojík pro rodinu

Pokojík

 

Kuchyňka

Kuchyňka 

Klub Mariánek

Klub Mariánek

 

Klub Mariánek

Klub Mariánek

 

Klub Mariánek

Klub Mariánek 

Venkovní prostory

Venkovní prostory

 

Venkovní prostory

Venkovní prostory

 

Venkovní prostory

Venkovní prostory

 

Informační katalog

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku