Domov pro matky s dětmi

EFS petra

AKTUÁLNÍ bezpečnostní opatření a změny provozu u jednotlivých služeb v souvislosti s pandemií.

Domov pro matky s dětmi pomáhá lidem /zejména matkám nebo otcům s dětmi/, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytuje jim dočasné ubytování v bezpečném prostředí, základní sociální poradenství, usiluje o rozvoj schopností a dovedností důležitých pro běžný život. Pracovníci služby podporují klienty prostřednictvím činností k osamostatnění, popřípadě k využití odpovídající následné služby.

DMD

V případě zájmu o službu musí zájemce sepsat písemnou žádost o přijetí. Pokud nemá možnost přijít osobně, může svoji žádost řešit s pracovníky zařízení telefonicky, poštou nebo e-mailem. Předpokladem podepsání Smlouvy s klientem je doložení aktuální ho vyjádření praktického lékaře.

Úhrada za poskytované služby

K snadnějšímu zorientování se v naší službě vám pomůže Informační katalog

Provozní doba: nepřetržitě

Kapacita: 64 lůžek

Kontakt:

Další informace o službě

Jak to u nás vypadá - fotogalerie

 

Ilustřační foto - Domov pro matky s dětmi