Formulář - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený

Oblastní charitě Hradec Králové,

Komenského 266, 500 02 Hradec Králové, IČ 45979855

Souhlasím se zpracování svých osobních údajů pro účely:

Tento souhlas je udělen na dobu vymezenou trváním výše uvedených účelů zpracování. Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj souhlas odvolat osobně/písemně na adrese Komenského 266, 500 03, Hradec Králové nebo emailem na adrese och@charitahk.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být případně zpřístupněny smluvním zpracovatelům údajů, konkrétně administrátorovi webových stránek správce.

Subjekt údajů dále bere na vědomí, že má právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů či právo podat stížnost u dozorového úřadu (např. Úřadu pro ochranu osobních údajů) – pro bližší informace o svých právech se subjekt údajů může obrátit na správce nebo je nalezne na webových stránkách správce v sekci o osobních údajích.

Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedený souhlas uděluje bezplatně a jeho udělení je svobodné a dobrovolné.

čtyřiplustři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.