Aktuálně Intervenční centrum

Projekt Děti dětí bez násilí
14. února 2023 Aktuálně Intervenční centrum

Projekt Děti dětí bez násilí

Realizátorem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center, která sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra, které od roku 2007 poskytují služby obětem domácího násilí a jejich blízkým. Projekt je koncipován jako celostátní a jeho dopady budou plošné. Nebude probíhat mimo území ČR. Klíčové aktivity budou realizovány ve všech krajích. Plyne to ze skutečnosti, že Asociace sdružuje 16 organizací a centra jsou zařízení sociálních služeb upravené v § 60a zákona o sociálních službách a musí je zajistit všechny kraje.

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti
19. prosince 2022 Aktuálně Intervenční centrum

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti

V předvánočním čase pokračujeme v hodnocení 15 let fungování Intervenčního centra Hradec Králové, tentokrát dotazy směřovaly k naší služebně nejmladší kolegyni Anetě Kudlíkové.

30 let OCH HK - Intervenční centrum
31. října 2022 Aktuálně Intervenční centrum

30 let OCH HK - Intervenční centrum

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím slaví letos 15 let svého fungování. Patnáct let Intervenčního centra shrnula v krátkém rozhovoru vedoucí Mgr. Kateřina Kolářová.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu
27. října 2022 Aktuálně OCH HK

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu

Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Hradec Králové, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Pořád jdeme kupředu
19. dubna 2022 Aktuálně Intervenční centrum

Pořád jdeme kupředu

V týmu IC si často klademe otázku, jak zvýšit dostupnost našich služeb v rámci celého Královéhradeckého kraje. Část klientů/ klientek má potíže s hlídáním dětí, nemají dostatečné prostředky nebo mají potíže s mobilitou pro cestu do Hradce Králové, kde máme naše hlavní zázemí pro osobní konzultace. Intervenční centrum nabízí už dlouhou dobu kromě osobních konzultací i telefonické a emailové konzultace. Tyto formy často kombinuje.

Dopady covidu na domácí násilí s odstupem času
4. listopadu 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Dopady covidu na domácí násilí s odstupem času

Ukazuje se, že otázka, jak covid ovlivnil domácí násilí, je stále velmi aktuální. Otázku dostávám ze strany laické i odborné veřejnosti. Období covidu ukázalo, že v ČR stále panuje nejednoznačnost v tom, co je vlastně domácí násilí a jak rizikové může být toto téma zjednodušovat. Média plnily články o nárůstu domácího násilí. Nikde už ale nebylo vysvětleno, jaké podoby násilí se tím myslí. Na jedné straně to přineslo zvýšení zájmu o téma domácího násilí, na druhé straně obraz, že pomoc není dostupná a znovu se dostalo do popředí téma nejednoznačnosti definice domácího násilí.

Radioporadna Českého rozhlasu HK o domácím násilí
30. září 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Radioporadna Českého rozhlasu HK o domácím násilí

Domácí násilí může být psychické, ekonomické, fyzické i sexuální. Dá se ho vyvarovat? Jaké jsou základní rysy domácího násilí, co bývá spouštěčem agrese a jak se v případě útoku chovat? Vedoucí intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím Mgr. Kateřina Forejtková hovoří v naší radioporadně na téma: znaky a druhy domácího násilí. Kde a jak hledat pomoc.

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění
17. září 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce Cenou sociálních služeb, která má za cíl upozornit a především ocenit výjimečné a úspěšné projekty a činnosti osobností v oblasti sociálních služeb. Ceny kraj udělil v letošním roce tradičně během oslavy Svátku seniorů, který se uskutečnil na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Ceny udílel hejtman Mgr. Martin Červíček.

Násilí není normální, i když ho nemůžeme zcela zastavit, snažíme se ho eliminovat
8. září 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Násilí není normální, i když ho nemůžeme zcela zastavit, snažíme se ho eliminovat

„Pojem domácí násilí je velmi komplikovaný a panují kolem něj různé mýty. Z našeho pohledu se děje mezi blízkými osobami, je psychické, ekonomické, fyzické a sexuální,“ řekla Salonkám Kateřina Forejtková, která je třetím rokem vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Toto centrum poskytující pomoc obětem násilí z celého kraje zastřešuje Oblastní charita v Hradci Králové.

Zoufalé telefonáty na krizové linky. Při jarní pandemii přibylo domácího násilí
26. května 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Zoufalé telefonáty na krizové linky. Při jarní pandemii přibylo domácího násilí

Manžel se doma nudí a je agresivnější, popisuje se slzami v očích pětatřicetiletá žena z Ostravska. Už loňský rok byl pro ni náročný, ale letošní jaro situaci u nich doma ještě víc zhoršilo. Manžel neměl práci a začal se chovat vysloveně násilně. „Jednou jsem přišla domů o hodinu déle a on mi mezitím vyházel všechny věci z bytu a mě fyzicky napadl. Má dcera raději utekla k babičce.“ vzpomíná žena nečekaný jarní „zážitek“.