Každý člověk je pro nás důležitý

NAŠE SLUŽBY

POMÁHÁME seniorům, nemocným, umírajícícm, rodinám pěčujícím o dítě s postižením, lidem bez domova, lidem ohroženým domácím násilím, lidem v nouzi nebo v krizi.

více o nás

POMÁHEJTE S NÁMI

ZAPOJTE SE I VY, pomozte nám pomáhat. Možnosti pomoci jsou různé. Vše je pro nás důležité. Přispějte finančně, pomáhejte jako dobrovolníci.

Chci přispět
Parallax

Aktuálně

Děkujeme našim partnerům

ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP
ESF - KHK
DMS
ESF
Imedex
IROP