Pohled na Lůžkový hospic
pohled vstup

Lůžkový hospic bude součástí nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče, jehož výstavbu v současné době připravuje Oblastní charita Hradec Králové. Vzhledem ke svému poslání a již poskytované domácí hospicové péče na Královéhradecku reagujeme tak na potřebnost této služby vyjádřené mimo jiné i ve strategických materiálech Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradec Králové.

Zařízení bude kromě lůžkového hospice zahrnovat také ambulanci paliativní péče, zázemí pro Domácí hospicovou péči, Poradnu hospicové péče a sklad zdravotnického vybavení. Jeho zprovozněním se zvýší dostupnost a kvalita poskytování odborné paliativní a hospicové péče nevyléčitelně nemocným, a vytvoří se vhodné podmínky pro jejich doprovázení i v posledním období života v domácím prostředí nebo ve specializovaném lůžkovém zařízení nezapomínajíc ani na jejich blízké. 

Zařízení bude umístěno v obci Stěžery díky zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, které v prosinci 2018 schválilo právo stavby a budoucí darovací smlouvu k pozemku. Investor v současné době soustřeďuje finanční prostředky ve výši 3 milionů korun na přípravu projektové dokumentace.

 Předpokládaný harmonogram výstavby zařízení:

 1. etapa – zpracování projektové dokumentace a splnění všech potřebných náležitostí, získání územního a stavebního povolení nejlépe do 2022
 2. etapa – vybudování zařízení s povolením k užívání stavby nejlépe do 2024
 3. etapa – vybavení objektu standardním a účelovým zařízením pro provoz nejlépe do 2024

Náklady na 2. a poté i 3. etapu budou upřesněny na základě projektové dokumentace.

 

Předpokládané zdroje financování

 • veřejné zdroje – kraj, město, ministerstvo
 • církev – biskupství, vlastní zdroje investora
 • nadace, dárci, sponzoři – tuzemští i zahraniční

Služba lůžkový hospic bude navazovat a úzce spolupracovat s Ambulancí paliativní medicíny a Poradnou pro hospicovou péči, obě se sídlem ve stejném objektu. Pacienti zde budou přijímáni na základě doporučení jejich praktického lékaře nebo lékaře propouštějícího pacienta z jiného zdravotnického zařízení. Vstupní vyšetření provede lékař AMP a vstupní jednání se zájemcem o službu a jeho blízkými provede sociální pracovník. Ten také uzavře s pacientem a jeho blízkými smlouvu o pobytu v zařízení. Služba bude zajišťována nepřetržitě vč. víkendů a svátků odbornými lékaři, zdravotnickým a dalším personálem.

Cílová skupina lůžkového hospice

Lidé zejména z Hradce Králové a Královéhradecka nevyléčitelně nemocní bez ohledu na diagnózu, v posledním období svého života, u kterých již nezabírá žádná léčba a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Jejich blízcí, kteří o něj pečují a jej v tomto období doprovázejí.

V rámci Lůžkového hospice budeme poskytovat tyto služby:

 • Paliativní zdravotní a ošetřovatelská péče o umírajícího
 • Sociální péče
 • Sociální poradenství
 • Psychická podpora
 • Duchovní péče
 • Sdílení, provázení
 • Nutriční poradenství
 • Stravování
 • Kontakt s blízkými umírajícího, s pozůstalými

Tým lůžkového hospice budou tvořit: lékaři s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psycholog/psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. Pro nemocné v naší péči jsou zdravotní sestry dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a mají možnost nepřetržitě konzultovat zdravotní stav s odborným lékařem.

 • Kapacita: 16 - 20 lůžek + přistýlky pro doprovod
 • Provozní doba: nepřetržitá

V rámci veřejné sbírky lze podpořit výstavbu lůžkového hospice na účet číslo 255 515 348/ 0300, variabilní symbol 555. Darovací smlouvu rádi s Vámi uzavřeme.

Přispět je možné i prostřednictvím QR kódu:

QR platba lůžkový hospic

Lůžkový hospic

Lůžkový hospic 

 

Vstup - recepce

Recepce, hlavní vstup do Lůžkového  hospice

 

Interiér Lůžkového hospice - sesterna

Sesterna, pohled na vstupy do pokojů

Jednolůžkový pokoj

Jednolůžkový pokoj

 

Ambulance

Ambulance

Ambulance

Ambulance

Zázemí pro Domácí hospicovou péči

Zázemí pro Domácí hospicovou péči

kaple lůžkového hospice

Kaple Lůžkového hospice

nadhled

Celkový pohled na Lůžkový hospic

 

Realizátoři lůžkového hospice  - Oblastní charita Hradec Králové a Diecézní charita Hradec Králové

kkDěkujeme za podporu Královéhradeckého kraje