Lůžkový hospic

Lůžkový hospic o kapacitě 15 lůžek bude součástí nového zařízení komplexní paliativní a hospicové péče, jehož výstavbu v současné době připravuje Oblastní charita Hradec Králové. Vzhledem ke svému poslání a již poskytované domácí hospicové péče na Královéhradecku reagujeme tak na potřebnost této služby vyjádřené mimo jiné i ve strategických materiálech Královéhradeckého kraje i Statutárního města Hradec Králové.

Zařízení bude kromě lůžkového hospice zahrnovat také ambulanci paliativní péče a stacionář, zázemí pro Domácí hospicovou péči, Poradnu hospicové péče a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Jeho zprovozněním se zvýší dostupnost a kvalita poskytování odborné paliativní a hospicové péče nevyléčitelně nemocným, a vytvoří se vhodné podmínky pro jejich doprovázení i v posledním období života v domácím prostředí nebo ve specializovaném lůžkovém zařízení nezapomínajíc ani na jejich blízké. 

Zařízení bude umístěno v obci Stěžery díky zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, které v prosinci 2018 schválilo právo stavby a budoucí darovací smlouvu k pozemku. Investor v současné době soustřeďuje finanční prostředky ve výši 3 milionů korun na přípravu projektové dokumentace.

 Předpokládaný harmonogram výstavby zařízení:

 1. etapa – zpracování projektové dokumentace a splnění všech potřebných náležitostí, získání územního a stavebního povolení nejlépe do 2021
 2. etapa – vybudování zařízení s povolením k užívání stavby nejlépe do 2023
 3. etapa – vybavení objektu standardním a účelovým zařízením pro provoz nejlépe do 2023

Odhadované náklady:

 1. etapa – zpracování projektové dokumentace předpoklad do 3 mil. korun
 2. etapa – cca 80 milionů korun

Náklady na 2. a poté i 3. etapu budou upřesněny na základě projektové dokumentace.

Předpokládané zdroje financování

 • veřejné zdroje – kraj, město, ministerstvo
 • církev – biskupství, vlastní zdroje investora
 • nadace, dárci, sponzoři – tuzemští i zahraniční

Služba lůžkový hospic bude navazovat a úzce spolupracovat s Ambulancí paliativní medicíny a Poradnou pro hospicovou péči, obě se sídlem ve stejném objektu. Pacienti zde budou přijímáni na základě doporučení jejich praktického lékaře nebo lékaře propouštějícího pacienta z jiného zdravotnického zařízení. Vstupní vyšetření provede lékař AMP a vstupní jednání se zájemcem o službu a jeho blízkými provede sociální pracovník. Ten také uzavře s pacientem a jeho blízkými smlouvu o pobytu v zařízení. Služba bude zajišťována nepřetržitě vč. víkendů a svátků odbornými lékaři, zdravotnickým a dalším personálem.

Cílová skupina lůžkového hospice

Lidé zejména z Hradce Králové a Královéhradecka nevyléčitelně nemocní bez ohledu na diagnózu, v posledním období svého života, u kterých již nezabírá žádná léčba a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Jejich blízcí, kteří o něj pečují a jej v tomto období doprovázejí.

V rámci Lůžkového hospice budeme poskytovat tyto služby:

 • Paliativní zdravotní a ošetřovatelská péče o umírajícího
 • Sociální péče
 • Sociální poradenství
 • Psychická podpora
 • Duchovní péče
 • Sdílení, provázení
 • Půjčování kompenzačních pomůcek
 • Nutriční poradenství
 • Stravování
 • Kontakt s blízkými umírajícího, s pozůstalými

Tým lůžkového hospice budou tvořit: lékaři s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psycholog/psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníci. Pro nemocné v naší péči jsou zdravotní sestry dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a mají možnost nepřetržitě konzultovat zdravotní stav s odborným lékařem.

Kapacita: 15 lůžek + přistýlky pro doprovod

Provozní doba: nepřetržitá (sociální poradenství – od-do, příjem pacientů – od-do….., hodiny pro veřejnost – od-do)

Pomozte nám vybudovat důstojné místo pobytu pro nevyléčitelněnemocné.

Přispět můžete např. v rámci veřejné sbírky  na účet číslo 255 515 348/ 0300, variabilní symbol 555.

Darovací smlouvu rádi s Vámi uzavřeme.