30 let OCH HK - Azylový dům pro muže a ženy
20. října 2022 Aktuálně Azylový dům

30 let OCH HK - Azylový dům pro muže a ženy

Charitní kořeny sahají hluboko do historie, do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Plně profesionální organizaci se podařilo vybudovat až po změně režimu, v roce 1989. V Hradci Králové inicioval zřízení tehdy Městské charity Výbor křesťanské pomoci. U zrodu Oblastní charity Hradec Králové v roce 1992 stály před 30 lety tehdy Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba a Azylový dům pro muže.  

Z iniciativy České katolické charity ve spolupráci s Úřadem města Hradec Králové, výročního podniku ZVÚ a rakouské charity byl v listopadu 1991 zřízen Azylový dům pro bezdomovce. V důsledku amnestie prezidenta Václava Havla se dostalo mnoho lidí na ulici, úřady nefungovaly, bylo potřeba konkrétní řešení. Provoz Azylového domu byl hrazen z rozpočtu města. K tomuto účelu poskytl podnik ZVÚ bezplatně užívání objektu a s pomocí rakouské charity byla realizována jeho rekonstrukce. Zkušenosti s činností a vedením takového zařízení byly získány formou stáže na pozvání francouzské charity Secour Cachilique.  

Azylový dům je od roku 2002 jednou ze čtyř sociálních služeb, poskytovaných v Domě Matky Terezy lidem bez domova na Pouchově. Poskytuje ubytování zpravidla na jeden rok. Služba nabízí ubytování, možnost hygieny, podmínky pro přípravu stravy, základní sociální poradenství, pomoc a podporu pracovníků při řešení nepříznivé sociální situace klientů. Klienti zde mohou využít posilovnu, tělocvičnu, knihovnu a společenskou místnost. Cílovou skupinou jsou soběstační klienti, kteří si hledají práci, či pracují, spolupracují se sociální pracovnicí, využívají možnosti služby a aktivně se podílí na hledání bydlení. Služba se průběžně vyvíjí dle nastavení standardů sociálních služeb, poslání sociální služby se nemění - pomoc klientům při zajištění bydlení. Nově se v roce 2022 podařilo vytvořit zázemí pro ubytování čtyř žen bez domova.

A jak se daří naplňovat poslání služby Azylový dům? „Bohužel, jen velmi těžce. Do návazného bydlení se podaří umístit minimum lidí. Většina odchozích klientů získá místo na ubytovně, což je však jen další přechodné a ne vždy ideální řešení. V posledních letech přibývá mladých klientů závislých na alkoholu, drogách, bez základních hygienických návyků, bez práce, mají psychické poruchy, poruchy osobnosti. Sehnat pro ně bydlení je velmi obtížné. Samostatnou kapitolu tvoří senioři. Vyžadují péči, zdravotní dohled. Mnozí si sami nejsou schopni vzít ani léky."  řekla Milena Altmannová, DiS., sociální pracovnice služby Azylový dům v Domě Matky Terezy.  

Azylový dům pro muže a ženy

 Více o službě Azylový dům pro muže a ženy