Pomozte nám v rámci veřejné sbírky

V současné době Oblastní charita Hradec Králové pořádá dvě veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Máte-li zájem přispět na naše projekty na pomoc potřebným, finanční částku zašlete prosím na Vámi vybraný níže uvedený bankovní účet zřízený speciálně pro jednotlivou sbírku:

Svým příspěvkem na účet číslo 255 515 348/ 0300

podpoříte:
 
  • provoz, investice a vybavení sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství;
  • podpora: hospicové péče, ošetřovatelské služby, sociálního šatníku, pořádání kulturních a společenských aktivit ve prospěch uživatelů služeb, konání akcí v rámci humanitární pomoci / nenadálé katastrofy, krizové situace/, individuální pomoc sociálně potřebným. 

Datum zahájení a ukončení sbírky: od 8. listopadu 2012 na dobu neurčitou.

Možnost uzavření darovací smlouvy: Darovací smlouva sbírkový účet (1).doc

Svým příspěvkem na účet číslo 267 730 205/ 0300

podpoříte:
 
  • Středisko rané péče Sluníčko a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Dobrovolnickou službu a okamžitou pomoc lidem v nouzi a v krizových situacích, potřebným. 

Datum zahájení a ukončení sbírky: od 1. prosince 2014 na dobu neurčitou.

Možnost uzavření darovací smlouvy: Darovací smlouva sbírkový účet (2).doc

 
Formy veřejné sbírky:
  • výše uvedené bankovní účty a DMS
  • pokladničky umístěné v supermarketech, nebo veřejných institucíchDMS
  • prodej vstupenek na benefičních koncertech
  • prodej předmětů - např. výrobků uživatelů služeb Domu Matky Terezy
  • případné další formy  - např. Eliščina sbírka
Název a adresa banky:

ČSOB, a.s., Collinova 573, Hradec Králové, 500 03

Území, na němž se sbírky konají:

Hradec Králové, Královéhradecký kraj