Podpořte naše služby prostřednictvím sbírkových účtů

Oblastní charita Hradec Králové pořádá dvě veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Máte-li zájem přispět na naše projekty na pomoc potřebným, finanční částku zašlete prosím na Vámi vybraný níže uvedený bankovní účet zřízený speciálně pro jednotlivou sbírku:

ošetřovastelská služba

Sbírkový účet 255 515 348/0300

podpoříte:
 
  • provoz, investice a vybavení sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství;
  • podpora: hospicové péče, ošetřovatelské služby, sociálního šatníku, pořádání kulturních a společenských aktivit ve prospěch uživatelů služeb, konání akcí v rámci humanitární pomoci / nenadálé katastrofy, krizové situace/, individuální pomoc sociálně potřebným. 

255515348

Rádi s Vámi uzavřeme Darovací smlouvu

Konzultace na Sluníčku

Sbírkový účet 267 730 205/0300

podpoříte:
 
  • Středisko rané péče Sluníčko a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, dále dobrovolnickou službu a okamžitou pomoc lidem v nouzi a v krizových situacích, potřebným. 

267730205

Rádi s Vámi uzavřeme Darovací smlouvu

Kontaktní osoba pro dárce:
Mgr. Martin Weisbauer
martin.weisbauer@charitahk.cz; 778 726 269

Formy veřejné sbírky:
  • výše uvedené bankovní účty a DMS
  • pokladničky umístěné v supermarketech, nebo veřejných institucích
  • prodej vstupenek na benefičních koncertech
  • prodej předmětů - např. výrobků uživatelů služeb Domu Matky Terezy
  • případné další formy  - např. Eliščina sbírka, Festival bez domova
Název a adresa banky:

ČSOB, a.s., Collinova 573, Hradec Králové, 500 03

Území, na němž se sbírky konají:

Hradec Králové, Královéhradecký kraj