Tříkrálová sbírka

 

chlumec - lučice2

Tříkrálová sbírka 2022

Situace ohledně nákazy koronavirem se stále vyvíjí a není nyní možné předjímat, co nás čeká na začátku ledna 2022. Již uplynulý ročník byl zásadně poznamenaný pandemií a koledníci v bílých pláštích do ulic nevyšli.

Moc bychom si přáli, aby nový rok odstartoval šťastněji a radostněji. Moc bychom přáli nám všem, aby situace byla příznivá pro jakékoliv aktivity a setkávání, pro klidný a radostný život. 

Pokud by se naplnil scénář minulého roku a koledníci do ulic opět nevyjdou, je možnost darovat prostřednictvím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, případně zasláním daru na účet 66008822/0800, VS 777955007. V některých obcích budou od 1. do 16. ledna na úřadech či obchodech k dispozici klasické zapečetěné kasičky.

V naději věříme, že se ale koleda s poselstvím lásky v prvních lednových dnech rozezní.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 podpoří Hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, přípravné práce pro výstavbu lůžkového hospice, odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích, provozně technické zázemí pro sociální služby a zdravotní péči, dále humanitární projekty v Indii (5 %, např. školní autobus), krizový fond pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně). Třetina z celkového výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika a další projekty na pomoc lidem v nouzi.    

Finanční prostředky uplynulé Tříkrálové sbírky 2021 jsme využili na úhradu provozních nákladů potřebných k zajištění fungování Poradny pro lidi v tísni a Poradny Domácí hospicové péče. K úhradě nákladů vynaložených na nákup zdravotnických prostředků pro klienty Domácí hospicové péče a k dokrytí mzdových nákladů personálu Domácí hospicové péče. 

 

Obecné informace o Tříkrálové sbírce

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka. Skupinka koleduje od domu k domu, přináší radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem. 

Veškeré kasičky jsou řádně zapečetěné příslušným obecním, městským úřadem. Každá kasička musí mít doklad o zapečetění, rozpečetění, výčetku.

Klíč k rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky.

scan-hvězda se nese.xcf2.jpg