Tříkrálová sbírka

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do ulic obcí a měst vychází více než 15 tisíc kolednických skupinek (přibližně 60 000 dobrovolníků).

Vedoucím skupinky musí být dosoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka. Skupinka koleduje od domu k domu, přináší radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem. 

Veškeré kasičky jsou řádně zapečetěné příslušným obecním, městským úřadem. Každá kasička musí mít doklad o zapečetění, rozpečetění, výčetku.

Klíč k rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka 2020 - záměry využití

tříkrálová sbírka