Azylový dům, šance pro důstojnější život
14. července 2020 Aktuálně Azylový dům

Azylový dům, šance pro důstojnější život

Azylový dům v Hradci Králové je součástí Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Poskytuje pobytovou službu mužům starším 18 let, po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Největší skupinou jsou klienti v produktivním věku. Není však výjimkou, že se zde ocitne muž, který by měl využívat spíše domov pro seniory, muž, který není zdravotně v pohodě a potřebuje i zdravotní péči. Nalézt jakékoliv důstojné řešení pro takové klienty bývá pro pracovníky OCH HK velmi náročné.

Jirka

„Jirka byl dlouhodobý klient Domu Matky Terezy. V důsledku zranění hlavy trpěl demencí. Zpočátku žil na ulici, kde mu pomáhali charitní terénní pracovníci. Později byl umístěný v Azylovém domě.

Případ Jirky byl pro pracovníky velmi náročný, specifický a jeho podpora dlouhodobá. Život na ulici se na Jirkovi podepsal. Neměl téměř žádné hygienické návyky. Před možností umýt se spíše utíkal, v nejlepším případě ji přetrpěl. Postel mu také nic neříkala. Spával vsedě na židli. Svůj pokoj si neustále plnil věcmi, které sebral u popelnic a které považoval za své poklady.

Když přišel Jirka do Azylového domu, pobíral pouze dávky hmotné nouze. Ve spolupráci se sociální pracovnicí si zažádal o starobní důchod. Získal jej a navíc mu byly vyplaceny peníze rok zpětně. Podal se i návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům. Společně s veřejnou opatrovnicí, která mu byla přidělena, pracovníci a Jirka řešili jeho další možnosti.

Zprvu to vypadalo, že by mohl samostatně bydlet. Časem se ale začaly jeho zdravotní problémy prohlubovat a Jirka přestával být soběstačný. Bylo zřejmé, že potřebuje komplexní péči pobytové služby.

To byl však problém. Jirka byl příliš samostatný. Nebyl mu přiznán ani příspěvek na péči, ač bylo viditelné, že základní věci (hygienu, oblékání apod.) sám nezvládne.

Díky vyššímu důchodu a uloženým penězům, se podařilo umístit Jiřího do soukromého domova pro seniory. Má zde i odpovídající zdravotní péči, kterou v naší sociální službě nebylo možné poskytnout.

Řešení Jirkovy situace trvalo mnohem déle než je standardní, důležité ale je, že je nyní spokojený, má stabilní zázemí a odpovídající péči a podporu.“

Azylový dům

Azylový dům poskytl v roce 2019 službu 83 různým klientům. Necelých 40% bylo z Hradce Králové, ostatní, až na výjimky, byli z Královéhradeckého kraje. V průběhu roku byl obsazen z 87%. Průměrně klienti setrvali ve službě 6,5 měsíce. S podporou pracovníků řešili své finance, dluhy, práce, zdravotní stav a bydlení. Více jak polovina klientů vykazovala problém se závislostí. Pouze 11% klientům pomáhala s řešením jejich situace obec, kde mají trvalé bydliště.

Pracovníci Azylového domu dlouhodobě upozorňují na absenci lůžek pro ženy a výtahu v zařízení, který by umožnil využívat službu i lidem bez domova s tělesným postižením.

Image 3

Od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 je sociální služba Azylový dům opět podpořená Královéhradeckým krajem.Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.