Ceny sociálních služeb zůstaly i v hradecké Oblastní charitě
18. září 2020 Aktuálně Azylový dům

Ceny sociálních služeb zůstaly i v hradecké Oblastní charitě

V rámci letošního udílení Cen sociálních služeb Královéhradeckého kraje převzaly ocenění zástupci obcí Všestary a Olešnice v Orlických horách, které jako vyjádření díků za dlouhodobou spolupráci nominovala Oblastní charita Hradec Králové.  Skleněná plastika pro vítěze v kategorii Sociální služba bude zdobit i Dům Matky Terezy - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova.

Všestary

Tříkrálová sbírka provází Oblastní charitu Hradec Králové již téměř dvě desítky let. Upřímné a velké poděkování náleží každoročně všem lidem z obcí a měst, které s naší organizací spolupracují. Rádi bychom touto nominací upozornili na velkou ochotu, vstřícnost a důvěru, s kterou se na obecních a městských úřadech setkáváme. Obec Všestary se všemi koordinátory, kteří se s urputností každoročně vrhají do organizace sbírky, je toho zdárným příkladem. Nominací na Cenu sociálních služeb v kategorii Obec vyjadřujeme upřímné poděkování za dlouhodobě vstřícné přijetí Tříkrálové sbírky obci Všestary a jejím místním částem  -  obcím Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice. Děkujeme vedení obce, ochotným organizátorům, průvodcům, koledníkům králům a všem dárcům z obcí.  Děkujeme také za organizaci Tříkrálových koncertů, jejichž výtěžek je také určený pro naši hradeckou Oblastní charitu.

Olešnice v Orlických horách

Domovem pro matky s dětmi prošlo za dobu jeho existence již mnoho matek i otců s dětmi. Našli pomoc, bezpečí, na krátký čas se zde zastavili, získali zdravé sebevědomí. Proto, aby našli skutečný domov, musí pokračovat dál... Jedním z míst v Královéhradeckém kraji, kde maminky nachází již více jak 10 let nový domov je obec Olešnice v Orlických horách. Pracovníci obce jsou nápomocni i při začlenění matek a dětí do běžného života v obci, hledání školky, školy, práce, jsou i oporou v těžkých životních chvílích. Maminky s dětmi zde zůstávají bydlet natrvalo a vychovávají zde v poklidu své děti.  Nominací na cenu sociálních služeb vyjadřují pracovníci Domova pro matky s dětmi upřímné poděkování vedení obce, za jejich vstřícnou, neutuchající, dlouhodobou spolupráci a podporu, díky které zde maminky s dětmi nachází svůj skutečný domov.

Cena sociálních služeb pro obec Všestary a Olešnice v Orlických horách, nominace hradecké Oblastní charity

Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru mělo velký dopad i na běžný život Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Přijatá bezpečnostní opatření se týkala všech čtyř sociálních služeb, které se zde poskytují. Toto období bylo velkou zkouškou pro celý tým Domu Matky Terezy. Pracovníci zařízení mají stále velmi živé vzpomínky na začátek března letošního roku, kdy byla situace velmi nepřehledná a extrémně stresující, kdy bylo třeba rychle zajistit bezpečí před nákazou pro pracovníky i klienty, ale také si zachovat chladnou hlavu. V první vlně našily pracovnice zařízení více jak 200 roušek, které se rozdaly mezi pracovníky Domu Matky Terezy.  Úprava provozní doby a navýšení kapacity měly za cíl chránit lidi bez domova tak, že nemuseli celý den odcházet z budovy zařízení. Přijatá organizační a bezpečnostní opatření přinesla s sebou obrovskou zátěž pro pracovníky zařízení, kteří byli v kritické době vystaveni velkému psychickému i fyzickému vypětí. V Domě Matky Terezy bylo v tu dobu ubytovaných téměř 100 lidí bez domova. Všichni se museli 24 hodin denně podřizovat bezpečnostním opatřením, což bylo mnohdy náročné pro klienty i pro pracovníky.   Těžkou situaci klienti zvládli. Těžkou situaci zvládli i pracovníci Domu Matky Terezy. „Zlato se zkouší ohněm, statečnost neštěstím.“ Naši stateční v první linii uspěli. Patří jim velký dík za jejich nasazení, ochotu, trpělivost. Děkujeme, kolegové.

Cena sociálních služeb pro tým Domu Matky Terezy, hradecké Oblastní charity

 

V kategorii Osobnost Královéhradecké kraje zařadila Oblastní charita Hradec Králové své dva pracovníky - Gabrielu Pakostovou a Ivana Pavlíčka. 

Ivan Pavlíček

Ivan Pavlíček patří mezi nejlepší pečovatele Charitní pečovatelské služby. Jeho osobnost provází vstřícnost, ochota, tolerantní a profesionální přístup. Má přirozený talent citlivě vyhodnotit, co je v danou chvíli pro klienty nejdůležitější a jak může pomoci. Při každodenní „rutinní“ péči umí i velmi dobře pracovat s odlišnostmi požadavků a návyků klientů a navázat s nimi vztah na základě profesní důvěry. Respektuje je takové, jací jsou. U klientů i jejich rodinných příslušníků je velmi oblíbený také pro svou veselou povahu, díky které je dokáže vytrhnout z „šedi“ každodennosti. Na většině situací dokáže vidět i něco dobrého, něco, na co se dá těšit. A na Ivana samotného se těší klienti pokaždé. 

Neméně důležitou roli má v týmu. Kolegům je velkou oporou jak v profesním, tak i v osobním životě. Je „učitelem“ mnohým kolegům. Vidí situaci jasně, bez přehnaných emocí, a zároveň zůstává lidský průvodce jakoukoli životní situací. Je příkladem pracovníka, který si zachovává vysoký standard péče o člověka odkázaného na pomoc druhých s ohledem na jeho důstojnost a nepřekračování hranic služby, ani svých kompetencí. Při vyslovení jeho jména se všem vybaví pokorný a hodný člověk. Laskavý, přátelský, poctivý ve všem, co dělá. Veselé oči prozrazují, že nezkazí žádnou legraci. Je to kolega, na kterého je vždy spolehnutí, kamarád do nepohody. Ivanovi děkujeme za jeho lidskost, zodpovědnost a přátelství.

Gabriela Pakostová

Energická, veselá, obětavá žena, která je již tři roky součástí týmu pracovníků Sociální rehabilitace v Domě Matky Terezy – střediska sociálních a služeb pro lidi bez domova na hradeckém Pouchově. Brzo po jejím nástupu do Sociálního šatníku bylo zřejmé, že přišla organizačně schopná, pracovitá a zodpovědná žena. Její systematičnost a pečlivost se projevila zejména po přestěhování Sociálního šatníku do nových prostor na třídě E. Beneše, z kterého vytvořila důstojné místo pro příjem a výdej ošacení lidem v tížívé životní situaci. V Sociálním šatníku se do pracovních činností při tříděni a ukládání ošacení zapojují lidé bez domova. Pro ně má Gabriela slovo pochopení, povzbuzení, dokáže si však vzbudit respekt a vézt je tak, aby naplnili její očekávání.

S poukázkou na odběr ošacení přichází různí lidé. Mnozí jsou bez práce, bez domova, v těžké životní situaci. Pomáhat s výběrem ošacení, komunikovat s nimi, není vždy jednoduché. Velice brzy však lidé, kteří do šatníku pravidelně přichází, pochopili, že s hrubostí nepochodí. Oplátkou jim je vstřícný, slušný, trpělivý přístup paní Gabriely. Gabriela vede také pravidelně jednou v týdnu pracovní skupinku klientů z Domu Matky Terezy. Společně prochází nejbližší okolí pouchovského zařízení Domu Matky Terezy a uklízí nepořádek v ulicích. 

Gabriela Pakostová je člověk na správném místě. Je to křehká, dobrá duše, zároveň silná žena, která si přirozenou autoritou dokáže udržet respekt klientů. Nominací na Cenu sociálních služeb Královéhradeckého kraje vyjadřujeme poděkování a uznání za její práci.