Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě
18. února 2019 Aktuálně Azylový dům

Leden, za kamna vlezem, neplatí ale v hradecké Oblastní charitě

Péče o ty, kteří pomoc potřebují, je v Oblastní charitě Hradec Králové nepřetržitý, nekonečný proces. Odborníci v sociální oblasti i odborný zdravotnický personál v jednotlivých zařízeních hradecké Oblastní charity jsou v denním kontaktu s lidmi, co péči a pomoc hledají.

Pracovníci Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova vnímají leden, vzhledem k mrazivému chladnému počasí, jako jeden z nejnáročnějších měsíců.Denní centrum bylo otevřené denně. Využilo jej 130 různých klientů. V průměru každý den přišlo přes den 55 mužů a žen, nebo je kontaktovali terénní pracovníci. Noclehárna v Domě Matky Terezy a v areálu letiště měla denně připravených 77 lůžek. V průměru bylo každý den obsazeno 58. V Azylovém domě bydlelo 29 klientů, kapacita služby byla využita na 81%. V této službě proběhla v lednu úspěšně kontrola KHK zaměřená na kvalitu podpory klientů při řešení jejich sociální situace. Do Sociální rehabilitace se zapojilo 16 klientů. Pracovali v Kuchyni, Kreativní dílně, prodávali časopis Nový prostor. Jeden klient pravidelně pracoval v Sociálním šatníku. Někteří se zapojili do více činností.

V lednu jsme Poradně pro lidi v tísni zakončili rok 2018 shromážděním statistických údajů. Poskytli jsme informace, pomoc a podporu 367 klientům, sepsali jsme 137 různých písemných podání….z toho 72 insolvenčních návrhů. Ze získaných informací lze průměrem charakterizovat dlužníka v insolvenci. Je jím žena, muž, 42 let, singl, příjem 16 250 Kč, osm exekucí, výše dluhu 674 500 Kč, nejčastěji dělnické profese, dělník ve výrobě, řidič, prodavačka …Trendem je dlužník po výkonu trestu, se záznamem v rejstříku trestů, neúspěšné podnikání, zrušené oddlužení nebo po konkurzu …

Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím řešili v lednu jedenáct případů na základě vykázání násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR. Nejnáročnější byly chvíle, kdy přišly tři vykázání téměř v jeden den. Jako každý rok byl leden ve znamení statistik a hodnocení roku uplynulého.

V Domově pro matky s dětmi pobývalo v lednu devatenáct matek a 43 dětí. Při hodnocení konce roku zaznělo mnoho díků i dojetí od maminek a dětí za bohaté Vánoce a množství dárků. Velká radost čekala na 17 dětí z Domova, které díky dárcům mohly za dobré známky na vysvědčení navštívit McDonalds. Azylový dům navázal spolupráci s následnou službou “Sociální podnikání“, díky které se podařilo získat již na konci ledna pracovní pozici pro jednu klientku.

V péči Domácí hospicové péče bylo v lednu 15 lidí. Zemřeli doma, jak si přáli, v laskavém prostředí své rodiny, s podporou týmu domácí hospicové péče. Na Poradnu Domácí hospicové péče se v nejtěžších chvílích života obrátilo 20 klientů.

Během ledna zaznamenala pečovatelská služba nárůst zájmu o službu. Především se jednalo o péče vícekrát denně. Také zdravotní sestřičky plné ruce práce. Do Charitní ošetřovatelské služby přibylo k 175 pacientům ještě dalších 37 nových. Návštěva střídala návštěvu. Jejich péče byla, stejně jako u ostatních terénních služeb, proložená časem za volanty služebních automobilů při dojíždění za klienty. Konkrétně sestřičky absolvovaly více jak 2 tisíce návštěv a najezdily přes 10 tisíc km.

Pracovnice Střediska rané péče Sluníčko v lednu zvládly 53 konzultací přímo v rodinách s dítětem s postižením. Ozvalo se pět nových rodin, které hledají a potřebují pomoc. Krásnou, usměvavou lednovou akcí byl tradiční karneval. Pro děti z Jičínska se chystá na polovinu února. Začínají startovat i pravidelná setkání rodin přímo na středisku v Hradci Králové a v Jičíně.

Nedílnou součástí hradecké Oblastní charity jsou dobrovolníci. Díky jejich pomoci se uskutečnila na začátku roku opět tradiční Tříkrálová sbírka. V lednu docházeli doučovat děti do škol, třídit ošacení do šatníku, do rodin s dětmi s postižením, za seniory...

Pracovníky hradecké Oblastní charity spojuje láska k práci. Pomáhat lidem, je pro většinu z nich to, co po profesní stránce naplňuje jejich životy. I přes náročnost řešení těžkých životních situací lidí bez domova, rodičů s dětmi s postižením, nemocných, umírajících, obětí domácího násilí...přesto, nepřestávají být k nim lidští, mají pochopení, trpělivost, umí naslouchat, jsou vlídní. Umí se usmát a pohladit slůvkem. Leden je pouze jedna dvanáctina roku. Lidé však stále potřebují a vyhledávají naši pomoc. Kolotoč péčí, návštěv, kontaktů pokračuje a každé z devíti zařízení hradecké Oblastní charity to takto funguje na plný plyn celý rok.

ilustrační foto