Nejdůležitější, co klienti Azylového domu potřebují, je domov
11. května 2021 Aktuálně Azylový dům

Nejdůležitější, co klienti Azylového domu potřebují, je domov

Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabilitace jsou sociální služby, které v budově Domu Matky Terezy nabízí podporu mužům i ženám bez domova. Čtvrtá sociální služba Azylový dům, zatím pouze pro muže. Klienti služby Azylový dům čerpají podporu pracovníků v oblasti bydlení, úředních záležitostí, zaměstnání, finančních příjmů, zdravotního stavu a mezilidských vztahů.

Nejdůležitější, co naši klienti potřebují, je domov

azylový dům

U klientů Azylového domu je vidět velký posun ve chvíli, kdy získají bezpečné zázemí, klidné prostředí a podporu pracovníků. V okamžiku, kdy jim někdo naslouchá a ukáže jim, že jejich situace není bezvýchodná, mnoho z nich začne znovu chodit do zaměstnání, vyřídí si potřebné dávky. U někoho jen stačí, že se po delší době vyspí v čisté posteli, může se vykoupat a vyprat si oblečení nebo si uvařit něco dobrého k jídlu. To, co nám může připadat běžné, je pro některé naše klienty malý zázrak, obzvláště po delším pobytu na ulici.

"Po dobu pobytu s nimi intenzivně spolupracujeme na přípravě k samostatnému bydlení a snažíme se vždy o to, aby zvládli všechny záležitosti, jako je: pravidelná úhrada nájmu a poplatků, udržování pořádku a zařízení si běžných věcí.

Bohužel se stále potýkáme s velkým problémem, kterým je návazné bydlení pro naše klienty. Jen málo z nich má kvůli malému příjmu, možnost získat podnájem nebo pronájem. Ač pracují, nebo pobírají důchod, nestačí finance na úhradu kauce nebo vysokého nájemného, které v mnohých bytech je. Mnozí také, i přes naše snahy, potřebují i v případném dalším bydlení podporu. Především lidé invalidní nebo staří, kteří už všechny běžné činnosti v domácnosti sami nezvládnou.

Stává se proto, že klienti od nás odcházejí do komerčních ubytoven, které jsou drahé a podmínky v nich jsou mnohdy nevyhovující. Často jsou tu přeplněné pokoje, vysoké náklady na bydlení, společné sociální zařízení, bariérovost… To vše má za následek, že bydlení na ubytovně rozhodně není vhodné bydlení a už vůbec se nedá považovat za domov.

Domov, je to nejdůležitější, co naši klienti potřebují. Touží po stabilním zázemí, které by bylo jen jejich a kde by mohli spokojeně žít po zbytek života. Pokud mají své „doma“ je pro ně mnohem snazší, řešit další obtíže, které jim život připravil. Důležité je mít se kam vracet.

Cestou ubytoven již jít nechceme. Zoufale ale chybí jiná možnost. Jako skvělá cesta nám připadá myšlenka sociálního bydlení, jinak také Housing First. Jedná se o to, že nejprve poskytneme člověku v těžké životní situaci stabilní bydlení a poté můžeme ve spolupráci s ním řešit další jeho obtíže.

Pro tento přístup se nám podařilo nadchnout i další organizace, které pracují s lidmi v obtížné životní situaci a hlavně, což je nejdůležitější, i zástupce Magistrátu města Hradec Králové. Společnými silami jsme prosadili myšlenku sociálního bydlení a intenzivně spolupracujeme na tvorbě Koncepce sociálního bydlení. Pracovníci se v této oblasti vzdělávají, aby pak mohli lépe pomoci klientům, kteří se do bytů nastěhují.

Věříme, že v budoucnu budeme moci našim klientům nabídnout takové návazné bydlení, kde by se cítili jako doma a nemuseli tak žít v neustálém strachu, že zase skončí na ulici.“ napsala Milena Altmannová, DiS, sociální pracovnice služby Azylový dům

lpgo ESF + Královéhradecký kraj

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.