Noc venku 2019
1. prosince 2019 Aktuálně Azylový dům

Noc venku 2019

Noc venku si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. Podruhé se jí prostřednictvím Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb prolidi bez domova, účastnila i Oblastní charita Hradec Králové  

Noc venku je celorepubliková kampaň, která upozorňuje na rizika bezdomovectví dětí, rodin, seniorů a dalších osob. Cílem pořadatelů bylo komunikovat s veřejností, pracovat se stereotypy a podpořit tvorbu zákona o dostupném bydlení pro všechny občany. Pro dobrovolníky nabízela Noc venku možnost vyzkoušet si přespání ve veřejném prostoru města.

Noc venku Hradec Králové se konala 21. 11. 2019. Noc venku Hradec Králové 2019 získala záštitu hejtmana Královéhradeckého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a města Hradec Králové. Hlavní myšlenkou Noci venku Hradec Králové 2019 je vnímání bydlení jako základní životní potřeby. Program, který byl pro veřejnost připraven, koncipovali pořadatelé tak, aby přilákal veřejnost, ale nedošlo k upozadění myšlenky Noci venku Hradec Králové. Kulturní program zajišťovala kapela Black Buřiňos, dixielandová kapela z Týniště n. Orlicí. Druhé hudební vystoupení obstaral pan Piotr Nabožny, který hrál písně Karla Kryla. Venkovní program byl ukončen ve 21:30 vystoupením improvizační skupiny Paleťáci.

Po ukončení venkovního programu se návštěvníci z řad veřejnosti, lidí bez domova a uživatelů sociálních služeb přemístili o kina BioCentrál, kde proběhla diskuze s režisérkou Apolenou Rychlíkovou, která přijela se svými dvěma filmy: Nedej se! Neskloň se! a film Zábrany z cyklu Intolerance.

Diskuze a promítání skončily ve 23:00. Od této doby se ti, kteří chtěli, mohli připravit ke spaní ve veřejném prostoru města – na Baťkově náměstí. Pro tyto odvážlivce byly připraveny kartony, sociální zázemí v kině Bio Centrál a ráno snídaně. Mezi lidmi, kteří přespávali, byli i lidé bez domova. Cílem přespání ve veřejném prostoru není simulace bezdomovectví, ale bezprostřední zkušenost spaní venku ve městě a nutnost jít druhý den do práce, nebo za jinými povinnostmi. Snídani, která byla pro přespavší připravena, vnímáme jako symbolické a důstojné zakončení celé akce. Zároveň tím opět podporujeme otevření komunikačních bariér mezi lidmi, kteří jsou bez domova a veřejností. Přespání trefně komentovala jedna návštěvnice: „Bylo to hrozný. Jak kolem nás chodili ty lidi. Vůbec nechápu, jak to takhle může někdo vydržet tak dlouhou dobu. Myslím, že takhle žít nechce skoro nikdo.“

Po skončení celé Noci venku bylo náměstí uklizeno. Zázemí v kině Bio Centrál bylo předáno v pořádku pracovníkovi kina. Po celou dobu Noci venku Hradec Králové 2019 by zajištěn lékařský dohled. O konání akce byly informovány i složky záchranného systému. Na akci nebyl podáván alkohol.

Vedle hlavního programu pořadatelé zajistili výstavu osudů lidí bez domova a prezentaci sociálních služeb, které s lidi bez domova, nebo bezdomovectvím, ztrátou bydlení, pracují. Na nástěnkách byly umístěny reálné kazuistiky z jednotlivých sociálních služeb.Svoje kuchařské umění a myšlenku své práce představila i hradecká odnož hnutí Food not Bombs. K vidění byly vidět fotografie z proměny dvou žen lidí bez domova, které byly nalíčeny profesionální kosmetičkou, která pracuje se značkou Mary Kay.

Pořadatelé navázali spolupráci také s Ústavem sociální práce, FF Univerzity Hradec Králové. Studenti si pro několik středních a základních škol připravili projekt Na Ulici. V rámci projektu realizovali interaktivní workshop, který provázel tématem bezdomovectví, odkazoval na Noc venku a pracoval se stereotypy studentů a žáků. Workshop byl vyučujícími i studenty/žáky hodnocen velmi kladně. Díky workshopu uspořádali žáci se svými rodiči sbírku pro Sociální šatník v Hradci Králové. Tato sbírka pokračovala i na samotné Noci venku.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat donátorům a partnerům, kteří myšlence Noci venku svěřili důvěru. Děkujeme a věříme, že se Vám Noc venku Hradec Králové 2019 líbila, a pokud jste se neměli možnost zúčastnit, v dalším textu naleznete krátkou fotogalerii.

Finančně Noc venku Hradec Králové 2019 podpořili:

  • Královéhradecký kraj
  • Magistrát města Hradec Králové
  • org, z.s.
  • Porsche Hradec Králové, člen skupiny Porsche Inter Auto CZ

Partnerem Noci venku Hradec Králové jsou:

  • Kina Bio Central
  • Food not Bombs
  • Technické služby města Hradec Králové

Děkujeme všem, kdo na akci Noc venku Hradec Králové dorazili a svojí účastí ji podpořily. Dle odhadů se programu účastnilo okolo 250 lidí. V místě zůstalo 14 nocležníků, kteří dne 21. listopadu přespali na Baťkově náměstí.

Noc venku 2019

Dana Pechová

vedoucí Domu Matky Terezy, sociální služby pro lidi bez domova
Tel.: 495 218 934 E-mail: Z8AkO%993hIkQOQ938Es-Z.cT-M