Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil cesty našich pečovatelek a pečovatelů do domácností seniorů.  Příspěvek 70000 Kč je určen na ochranné pomůcky a pohonné hmoty.

I díky příspěvku Výboru dobré vůle mohla Oblastní charita Hradec Králové v této složité době zajistit seniorům potřebnou péči a podporu, aby nezůstali doma v izolaci bez pomoci.

Za nadační příspěvek upřímně děkujeme.