Pracovníci hradecké charity v první linii

Pracovníci hradecké charity v první linii

Respekt k onemocnění koronavirem se odráží i ve fungování služeb Oblastní charity Hradec Králové. Byla přijata opatření, jež pomáhají udržovat plynulý a bezpečný provoz ve všech zdravotních a sociálních službách.  Přímý kontakt s klienty v rámci odborného poradenství dočasně nahradily telefonní, e-mailové a online konzultace. Terénní a pobytové služby fungují ve standardním kontaktním režimu. 

Koronavirus nezastavil domácí násilí na ženách, nezastavil exekuční řízení, neodnesl tíži bolestných odchodů, ani nevnesl klid do řešení rodinných problémů. Osobní konzultace jsou až na výjimky zastavené, a proto telefonní linky na jednotlivých charitních pracovištích vyzvání téměř nepřetržitě. Lidé své problémy zvládají, i s ohledem na sychravost počasí, hůře, což se projevuje v nárůstu poskytování krizové intervence. Klientské práce neubylo. Je jen jiná, v mnoha ohledech však zodpovědnější a náročnější. Tlak na pracovníky je velký, přesto se daří vše zvládat. Nikdo tak nezůstane bez podpory, rady či slůvka pochopení.

Mnohé rodiny z rané péče žijí, vzhledem k potřebám dítěte s postižením, uzavřenější život. Pandemie jim vzala další jistotu, kterou měly. Návštěvy laskavých, usměvavých tet – poradkyň rané péče, kterým důvěřují, které znají jejich příběh a které milují i jejich děti. I přes intenzivnější online komunikaci s maminkami, se přímý kontakt nedá plnohodnotně nahradit. Nehledě na to, že celodenní péče o dítě s postižením je i za běžných, normálních okolností velmi náročná a stresující.   

Zdravotní sestřičky a pečovatelky pokračují od jarní vlny epidemie v osvědčeném režimu. Na pracovišti se nepotkávají, nebo minimálně a u klienta je práce v rukavicích a roušce běžným standardem. Co jim chybí, jsou ony samé, chybí jim společné klábosení, společné obědy či ranní káva před odjezdem do terénu. Chybí jim i kolegiální lidský komentář, který se nevejde do žádné kolonky evidence péčí. Zájem o ošetřovatelskou péči o domácí hospicovou péči i péči pečovatelské služby zaznamenává vzrůstající tendenci. Kapacity jsou však naplněné. Vzhledem k obrovskému riziku, kterému jsou denně sestřičky a pečovatelky vystavené v přímé péči v domácnostech klientů, je na samé hranici i personální zajištění jejich odborné péče.

V první linii boje s koronavirem jsou i kolegové a kolegyně z Domova pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Obě zařízení hlásí zákaz návštěv. Obě budovy se již potýkaly s karanténou i nákazou pracovníků. Personálně je však situace stabilizovaná.

Azylový dům pro maminky s dětmi ubytovává na desítky dospělých žen a dětí. Společně zde žijí pod jednou střechou žena vedle ženy, každá se svým životním příběhem. Koronavirus je jednou z dalších z překážek, kterou musí překonat a která prohlubuje jejich nelehkou situaci. Před rokem by se již všichni společně chystali na Vánoce, nacvičovali by básničky a písničky na besídku, pekli perníčky, vánočky, vyráběli přáníčka a dárky. Letos bude vše jiné. Náročnější. Všichni pracovníci azylového domu ale udělají maximum, aby nebyly smutnější a aby i děti v azylovém domě měly pod vánočním stromečkem rozzářené a šťastné oči.

Pandemie prověřuje i tým pracovníků Domu Matky Terezy, který pomáhá lidem bez domova.  Již v současnosti je téměř stovka lidí pod jednou střechou, opatření jsou taková, že lidé nemusí prakticky opouštět areál. Znamená to však extrémně nestandardní situaci pro všechny pracovníky Domu Matky Terezy. Věříme, že díky nasazení týmu pracovníků, díky vstřícnosti a spolupráci klientů, zvládnou společný dlouhý čas všichni dobře, stejně jako na jaře.

Jak se bude vyvíjet situace s pandemií dál, nikdo přesně neví. Pracovníci Oblastní charity Hradec Králové jsou, byli a vždy budou potřebným lidem na blízku. Se stejným, nasazením,  ochotou a upřímností. Připraveni pomoci všem projít tímto nelehkým obdobím.

ilustrační foto