Vánoční setkání se seniory

Vánoční setkání se seniory

Hezká, přátelská atmosféra, srdečné hudební vystoupení malých dětí, vzpomínání u akordeonu a především plná společenská místnost seniorů. Taková byla letošní Vánoční besídka Charitní pečovatelské služby s klienty z péče.

Setkání se seniory je vždy velmi vřelé. Někteří senioři se již znají déle, a tak  si přátelsky povídají. O rozptýlení se starají také jejich pečovatelé i pečovatelky, s kterými přichází do kontaktu v rámci běžných návštev u nich doma.

Vystoupení dětí bývají tradiční. Tentokrát přišla dvacítka dětí ze Základní školy Josefa Gočára, které pásmo vánočních písniček a říkanek nacvičovaly již od konce října. Děti přinesly také přáníčka a moc naše klienty potěšily.

Největším hitem posledních setkání je vystoupení neúnavného pana harmonikáře. Na akordeon hraje tradičná české "tutovky" a tak se zpívá celé odpoledne. 

Setkání zůstane v srdcích všech velmi dlouho. Je velmi příjemné sledovat osudy našich klientů, kteří díky pomoci pečovatelské služby mohou  přes svůj věk i neduhy, zůstávat doma a prožívat dny v prostředí, v kterém léta žijí, se vzpomínkami i přáteli.

setkání se seniory Chartní pečovatelské služby

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.