Denní centrum pro lidi bez domova funguje bez ohledu na Covid
26. února 2021 Aktuálně Denní centrum

Denní centrum pro lidi bez domova funguje bez ohledu na Covid

Rok 2020 byl pro pracovníky Denního centra na hradeckém Pouchově velmi náročný. V souvislosti s rozšířením pandemie Covid 19 bylo nutné zvládnout navýšení počtu klientů, rozšíření provozní doby, 14denní prosincovou karanténu klientů všech služeb, průběžná onemocnění pracovníků i klientů. I přes dlouhodobě složitou situaci se však dařilo poskytovat klientům dostatečnou podporu a zrealizovat mnohé plánované aktivity.

"Uplynulý rok byl náročný, ale zvládli jsme jej.“ říká Dana Pechová, vedoucí zařízení, které poskytuje pomoc a podporu lidem bez domova prostřednictvím čtyř sociálních služeb.

Od vyhlášení nouzového stavu se řídíme Krizovým plánem, který definuje jasná pravidla pro zvládání situace v našem zařízení. Rozšířili jsme provozní dobu, máme navýšené kapacity služby. Na nárůst klientů jsme se připravili. Aktuální číslo se v průměru pohybuje kolem 53 - 55 klientů po celý den, což je téměř dvojnásobný počet než v obvyklý čas. Na jaře a na podzim jsme na pozemku Domu Matky Terezy připravili klientům venkovní zázemí. Využívali je především v době úklidu vnitřních prostor budovy. Nikdo nemusel odcházet a mohl zůstat v bezpečí areálu.

Lidem bez domova jsme pomáhali i mimo budovu. Terénní pracovníci přizpůsobili svoji práci aktuálním opatřením a možnostem. Omezila se doprovázení klientů. Navýšily se však rozvozy potravin, hmotné pomoci a ochranných roušek do míst, kde se lidé bez domova zdržují. 

Opatření proti rozšíření Covid – 19 zaměstnávala pracovníky Denního centra téměř celý minulý rok, přesto byl i prostor pro další aktivity a činnosti. Konaly se supervize a vzdělávací kurzy pro pracovníky, byl zpracovaný Praktický průvodce komunikace s policií, zapojili jsme se do mnoha aktivit na podporu dostupného sociálního bydlení v rámci Královéhradeckého kraje i ČR.

Zmodernizovali jsme sprchový kout pro pracovníky a kanceláře pracovníků denního centra, nakoupili skladové buňky pro potřeby terénních pracovníků...Modernizována byla kotelna, generální opravou prošla střecha Podařilo se uspořádat Ples bez fraku i zářijový Festival bez domova. Zrealizovali jsme i tradiční Štědrovečerní večeři pro klienty. 

Denní centrum v roce 2020  - 300 mužů, 69 žen

Denní centrum bez ohledu na Covid – 19 fungovalo. Při vstupu do služby však museli noví klienti, po významnou část roku, projít PCR testem s negativním výsledkem. Úzce jsme spolupracovali a stále spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí.  Pracovníci dále poskytovali sociální poradentství, zázemí a podporu při poskytování stravy a hygieny.  Lidé denně přicházeli, hledali zázemí, bezpečí, pomoc.

Zimní období je pro naše klienty vždy velmi náročné. Mnoho jich zůstává venku ve svých improvizovaných příbytcích, lednové i únorové mrazy pro ně byly náročné. Každoročně řešíme problém s nedostatkem materiálu, který by jim pomohl zimu lépe zvládnout. Velmi nás všechny povzbudil a potěšil zájem veřejnosti i firem s nabídkami pomoci, které se nám letošní zimu dostalo vrchovatě.  Děkujeme za teplé oblečení, boty, deky, přikrývky, spacáky, karimatky, plachty a mnoho dalších praktických věcí. Děkujeme za pravidelnou potravinovou pomoc Potravinové bance Hradec Králové i Městské policii, která je pro nás potřebným, spolehlivým partnerem.

A jak je to nyní?

Po dvou měsících, kdy jsme zvládali v Domě Matky Terezy udržovat „bezkovidovou„ zónu, máme v zařízení Covid - 19 znovu a opět s karanténou a vším, co k ní patří. Pracovníci pomáhají a podporují klienty, ale také podporují v uzdravení sebe navzájem. Všechny služby fungují, pouze trochu jinak, než je běžné a do jejich poskytování se zapojili zcela všichni, nezávisle na svých pozicích. Významná část klientů pochopila proč a jak má karanténa fungovat a současná přítomná komunita společně situaci zvládá vcelku v poklidné atmosféře.

Děkujeme za rozhovor Daně Pechové, vedoucí Domu Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domovaq 130