30 let OCH HK - Domácí hospicová péče

30 let OCH HK - Domácí hospicová péče

V posledních letech se v médiích mnohem častěji hovoří o domácí péči umírajícím. Smrt je přirozená součást života. V prostředí domova jeho důstojným koncem, mnohdy i splněním posledního přání. Domácí hospicová péče v Hradci Králvoé oslaví příští jaro již 10 let své existence.

Domácí hospicová péče nevede k uzdravení pacienta, jejím smyslem je vytvoření podmínek pro klidné a důstojné prožití posledních dní života doma bez bolesti, úzkosti, strachu a dalších nepříjemných zdravotních symptomů, které obvykle na konci nemoci mohou přicházet.

V případě, že se pacient a rodina rozhodnou prožít poslední chvíle svého života spolu, je veškerá odborná péče přesunutá do jejich domácího prostředí. K nemocnému dochází lékař a zdravotní sestry, kteří jsou dostupní po celých 24 hodin denně. Rodina je může kdykoliv kontaktovat, přivolat jejich pomoc, konzultovat změny zdravotního stavu blízkého.
Obecně je podmínkou pro poskytování domácí hospicové péče přítomnost jednoho člena rodiny, aby nemocný nebyl doma nikdy sám.

Čas loučení je v některých rodinách i příležitostí k usmíření a odpuštění.  

Ostatní členové týmu domácí hospicové péče – sociální pracovnice, terapeut, duchovní, popř. dobrovolnická pomoc – jsou k dispozici v průběhu dní, kdy se projeví, jak jsou na tom pacient a jeho blízký se silami, jaké mají potřeby a možnosti.
Proto v rámci Poradny hospicové péče sociální pracovnice pomáhají se sociálním zabezpečením pacienta i pečujícího, pomůckami i pečovatelskými službami.
Nabízejí podporu těm, kdo mají zájem, také po úmrtí jejich blízkého v období smutku. 

 "Snahou týmu Domácíhospicové péče je, aby člověk odcházel ze života v klidu a pokud možno v laskavém prostředí milující rodiny."

 

Domácí hospicová péče - ilustační foto