Domácí hospicová péče slaví 8 let

Domácí hospicová péče slaví 8 let

Péče o těžce nemocné je téma, které se v určité chvíli dotkne každého z nás, ať už jako toho, kdo bude pro své blízké možnosti péče řešit, nebo jako nemocného. Péče o nemocného doma vyžaduje kromě osobního nasazení i nesmírnou odvahu, ale je-li to jen trochu možné, stojí to za to. Naši blízcí si to zaslouží. Oporou nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám je již 8 let tým Domácí hospicové péče.  

Hospicová péče nevede k uzdravení pacienta, jejím smyslem je vytvoření podmínek pro klidné a důstojné prožití posledních dní života bez bolesti, úzkosti, strachu.

V případě, že se pacient a rodina rozhodnou trávit poslední chvíle svého života spolu, je veškerá odborná péče přesunutá do jejich domácího prostředí. K nemocnému dochází lékař a zdravotní sestry, kteří jsou dostupní po celých 24 hodin. Rodina je může kdykoliv kontaktovat, kdykoliv přivolat jejich pomoc, kdykoliv konzultovat změny zdravotního stavu jejich blízkého. Součástí péče je i pomoc sociální a psychologická. Nutnou podmínkou pro poskytování domácí hospicové péče je přítomnost jednoho člena rodiny či pečující osoby, aby nemocný nebyl nikdy doma sám.

Pandemie nezastavila domácí hospicovou péči

„Pro hospicovou péči byl koronavirus  jako střela do hejna vlaštovek. Bylo jasné, že péči musíme a chceme zachovat. Většina z nás jsme však maminky, a tak uzavření škol a školek znamenalo se co nejrychleji domluvit, jak jsme schopni fungovat z domu a na dálku. Narychlo jsme na středisku nastavovali různé prostředky dálkové komunikace, někteří z nás se nově učili s novými aplikacemi. Od této chvíle (prakticky z hodiny na hodinu) jsme se neměli na středisku vůbec potkávat …. jak dlouho…nikdo nevěděl…Sestry přes veškeré překážky a ztížené podmínky (vyjížděly z domu, informace si předávaly telefonicky, u pacientů musely pracovat v ochranných pomůckách, často s obavou o zdraví sebe a své rodiny a bez podpory střediska v zádech) umožnily mnoha lidem zemřít doma v kruhu svých blízkých. Byl na ně kladen velký tlak, kdy se musely rozhodovat, zda dát přednost práci či rodině. V případě sestřiček, které pracují zároveň i v nemocnici, to bylo často těžké zvažování, jak to zvládnou, když budou povolány do první linie, a jestli nejsou třeba nebezpečné pro naše pacienty a rodiny, když se pohybují i v nemocničním prostředí. Lékaři měli práci také ztíženou nutností rozhodovat více po telefonu  a na dálku. Přijímání nových pacientů bylo zpočátku opatrné, museli jsme nově nastavit systém uzavírání smluv a telefonického poradenství z domu. Kromě péče sester a lékařů jsme si pravidelně volali s rodinami v péči a nabízeli jim prostor pro sdílení strastí, které se tou zvláštní dobou ještě prohloubily. Věnovali jsme se také pozůstalým, a to prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče. Všichni byli moc rádi za naše rozhovory a svěřovali se nejen s tím, jak zvládají odchod blízkého, ale také s tím, jak zvládají zvláštní čas koronavirový. I přes přísná pravidla jsme se vždy setkali s vděkem lidí, že fungujeme, s maximální spoluprací a pochopením pro omezené možnosti provozu.“ napsala Martina Faltusová, sociální pracovnice Poradny Domácí hospicové péče.

Zdravotní sestry statečně držely v Domácí hospicové péči své služby, přestože některé pracovaly  s vypětím sil v nemocnicích. Umožnily tak spoustě lidí žít doma s blízkými až do konce. Obzvlášť, v této těžké době, kdy to bylo ještě důležitější než kdy jindy, protože při umírání v nemocnici byly návštěvy velice, velice omezené. Mnoho z nich plakalo dojetím a vydechlo úlevou, že mají svého blízkého doma a mohou se tak s ním rozloučit.

Covid prošel i týmem, přišly ale i jiné nemoci, které oslabovaly tým. Bylo velmi těžké udržet službu a péče. Přes veškeré těžkosti uplynulého roku hospicový tým doprovodil 83 klientů. Bohužel přibylo dost mladých pacientů  a rozhodně se nejednalo "pouze" o umírající seniory. Podpory sociálních pracovnic Poradny Domácí hospicové péče využilo 177 klientů.

Děkujeme

Děkujeme touto cestou sestřičkám, sociálním pracovnicím, lékařům, kteří se na své profesní cestě zastavili v Domácí hospicové péči. Všem, kteří stáli na startu této nové služby, všem, kteří se jakkoliv podíleli na dalším rozvoji a udržení této důležité zdravotní služby. Během osmi let se lidé v týmu hospicové péče prostřídali. Co zůstalo je lidskost, vřelost, empatie, laskavost a vysoká odborná profesionalita. Děkujeme za přízeň a moc si jí vážíme. Kromě finanční podpory je pro nás i oceněním naší práce a vědomí, že v tom jste s námi.

170831_dhp_-0069