Oslavili jsme 10. výročí Domácí hospicové péče

Oslavili jsme 10. výročí Domácí hospicové péče

Ve středu 19. dubna jsme zdárně a důstojně a oslavili 10. výročí založení Domácí hospicové péče. Akce byla přátelským, neformálním zastavením přátel, pracovníků charity, lékařů, podporovatelů a příznivců Domácí hospicové péče.

Prostory malého sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v pátém patře se po 17. hodině postupně zaplnily příchozími z řad veřejnosti i pozvanými hosty. Před hlavním programem, kterým bylo promítání filmu Buko, bylo možné setkat se s týmem Domácí hospicové péče, či jen si prohlédnout tématické banery, letáky, knihy, prohlédnout prezentaci. Slavnostní zahájení proběhlo v duchu děkování týmu, současným i bývalým kolegům z domácí hospicové péče, z hradecké Charity, lékařům, podporovatelům. Zaznělo poděkování i na adresu Oblastní charity Hradec Králové, která myšlenku vzniku a rozvoje domácí hospicové péče realizovala, podporovala a dál podporuje.

V závěru večera bylo možné klást otázky týmu lékařů Domácí hospicové péče a sociální pracovnicí Poradny Domácí hospicové péče.

Děkujeme Studijní a vědecké knihovně HK za vlídné příjetí akce a za vstřícnost, děkujeme Crosscafé HK a Domovu pro matky s dětmi za občerstvení.

20230419_163036

20230419_180516

20230419_180349

20230419_171346

20230419_180456

20230419_201935