Nouzový stav a život v azylovém domě

Nouzový stav a život v azylovém domě

Zvonek na dveřích Domova pro maminky s dětmi na hradeckém Pouchově se za dobu existence tohoto azylového domu rozezvučel již nesčetněkrát. Pomoc zde hledají maminky s dětmi, které nemají kam jít a které ztratily střechu nad hlavou. Azylový dům jim nabídne bezpečný domov, poskytne profesionální a lidskou podporu všech pracovníků.  

Více jak 3000 lidí během více jak osmnácti let jeho existence připravilo pracovníkům Domova nejednu zkoušku. Nastavená bezpečnostní opatření a osobní zodpovědnost všech jsou garancí, že i tu  koronavirovou dobře zvládnouZatím se to daří.  

 Začátky nebyly jednoduché 

Podobně jako všude jinde jsme začali vlastními silami šít roušky. Velké, ale i malé pro děti. Kapacita zařízení byla téměř naplněná a my museli zajistit ochranné prostředky pro všechny. Oslovovali jsme tedy přátele, partnery, veřejnost, aby nám pomohli. Podařilo se nám zajistit i desinfekci na ruce i na údržbu společných prostor. V rámci opatření jsme od 13. března zakázali návštěvy, omezili pohyb klientů uvnitř budovy i venku na hřišti azylového domu. Maminky vycházely ven pouze na nákupy, k lékaři, či na úřady. Všichni jsme byli plni obav, co a jak bude dál, přesto jsme prvotní psychický nápor zvládli.  

Díky, týme! 

Tým pracovníků táhne za jeden provaz. Jsme zvyklí na nestandardní situace, umíme si poradit, vzájemně se povzbudit, rychle reagovat, najít řešení, postavit se čelem k problému.  Všem kolegům patří velký dík a uznání za obrovské nasazení a statečnost v této nelehké době. Velmi si cením jejich lidské i profesionální zralosti.  

Maminky 

Maminky k nám do azylového domu přichází s dětmi a pár osobními věcmi v taškáchZoufalé. Prožily hodně zlého, hodně trpělyale zároveň se snažily hledat řešení.  Náš Domov je jen zastávkou na jejich životní cestě za běžným životem pod vlastní střechou. Koronavirová krize, ať je jakkoliv stresující, je jen další překážkou, kterou prostě musí zvládnout. Nehroutí se. Velmi rychle pochopily, co v současné době tzv. musíBýt disciplinované a zodpovědné. I běžný provoz u nás je pro maminky “jiný”, ten současný je velmi striktní a pro maminky není vůbec jednoduché jej akceptovat. S rouškami a desinfekcí a všemi opatřeními u nás přesto panuje velká vzájemná solidarita, což je moc hezké sledovat.    

Období nouzového stavu trvá již několik týdnů a čas obrousil počáteční  nejistotu. Stále však připomínáme rizika a upozorňujeme na nebezpečí nákazy, které by naše zařízení dostalo do tzv. tvrdé karantény. Pro tento scénář máme jako rezervu vyčleněné dva pokoje. 

V našem zařízení bydlí v současné době 20 maminek a 40 dětí. Některé děti jsou školou povinné. I pro ně je situace obtížnější. Střídají se při práci na počítačích a s učivem jim pomáhá náš pedagog.  

Dny příští 

Pevně věřím, že se situace zklidní a začne být přehlednější. Máme naplánované moc hezké akce pro děti i maminky, tak doufám, že si je v rámci možností užijeme. Stále však je třeba být obezřetní a nepodcenit nic.  Doufám, že budeme všichni zdraví a že v následujících dnech a týdnech bude prostor i pro odpočinek a načerpání sil. 

Rozhovor poskytla Zdeňka Koutníková, vedoucí Domova a pro matky s dětmi.

tým Domova pro matky s dětmi

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

podpora