Domácí péče je srdeční záležitost

Domácí péče je srdeční záležitost

Oblastní charita Hradec Králové zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby. Zdravotní sestry, pečovatelky, či poradkyně rané péče jezdí za svými klienty a pacienty přímo do domácností. I přes nelehkou situaci, která v souvislosti s onemocněním covid 19 vyvstává, se daří služby zajišťovat a poskytovat. 

mark

Mrazivé pondělní ráno nás přivítalo s teplotami lehce pod nulou. Úzké silnice vedlejších komunikací, náledí, tma.

Již v sedm hodin jsme spolu s vrchní sestrou Charitní ošetřovatelské služby Markétou Bohuslavovou zvonily v malé vesničce u domku prvních dvou pacientů tohoto dne.

Navštívily jsme manželský pár, oba nad 80 let. Vitální, usměvaví, natěšení na " tu nejšikovnější sestřičku".

Tento kompliment opakovala paní ještě nekolikrát během návštěvy a já jí toto oslovení naprosto upřímně věřila. Vrchni sestřička přijela oběma nabrat krev, jednalo se o kontrolní odběr na základě ordinace ošetřujícího lékaře manželů. Vše se odehrálo poměrně rychle, byl i prostor prohodit několik vět o životě, pravnukovi a narozeninách, které paní nedávno oslavila. Nasedat do auta a rychle dál do další vesnice, a pak rychle se  zkumavkami do laboratoře. V osm hodin na sestru čekaly kolegyně s kávou u krátké porady v kanceláři v ulici Na Kropáčce. A pak opět za volant a za pacienty. A takto každý den...

Během cesty stačila sestřička vyřídit tři telefonáty se svojí kolegyní z dispečinku a vyřešit krizovou situaci. "Stres je normální, stále se něco řeší a nyní, v době kovidové je vše ještě hořší. Ale nestěžuji si " usmívala se vrchní sestřička a řítila se tmavou  silnicí ke krajskému městu. "Tento týden jsem se vracela domů v půl osmé večer. Jezdila jsem v terénu, a když  byl odpoledne v kanceláři klid, musela jsem se věnovat měsíčnímu vyúčtování zdravotních úkonů zdravotním pojišťovnám. Víkend jsem tentokrát nesloužila, celý jsem prospala a odpočívala. Bylo to nutné." svěřila se setřička. 

Markéta Bohuslavová patří k dlouholetým pracovníkům  hradecké Oblastní charity. Na postu vrchní sestry se již jednou prostřídala s kolegyní, která byla na mateřské dovolené. Tým sestřiček vede aktuálně  již několik let. A co jí na její práce stále baví?

"Ráda řídím auto, mám ráda svobodu, kterou mi tato práce poskytuje. Součástí mého života jsou skvělé kolegyně, které jsou výbornými  sestřičkami, ale i kamarádkami. Je to adrenalin, který potřebuji. Terén má svá specifika, která se mi líbí. Očekává se rozhodnost, samostatnost. Lidskost a emaptie jsou přirozenou součástí. Baví mě vnímat pacienta v širší souvislosti. Domácí prostředí, vztahy v rodině, jsou faktory, které v nemocničních zařízeních  nelze rozklíčovat. Jsme k pacientům blíže. Jsou pod dlouhodobou pravidelnou kontrolou a my mnohem lépe dokážeme rozpoznat jakékoliv změny či výkyvy jejich zdravotního stavu. Poslední týdny jsou však hodně náročné, tak věřím, že se již brzy situace zklidní. To bych přála nám všem" uzavřela vrchní sestra. 

20210111_071108

Touto cestou děkujeme zdravotním charitním sestřičkám i zdravotním sestřičkám domácí hospicové péče, také charitním pečovatelkám a pečovatelům, s kterými  se vzájemně v naší charitě v terénní péči doplňují. Děkujeme za jejich velké nasazení a odvahu v této těžké době. Děkujeme také všem pracovníkům azylového domu pro muže, azylového domu pro matky s dětmi, noclehárny, denního centra, sociální rehabilitace, rané péče, Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra  a hospodářského střediska.  

Petra Zíková

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 495 516 098 E-mail: ZhoB5YUSYanBZd5%65pJ