Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce Cenou sociálních služeb, která má za cíl upozornit a především ocenit výjimečné a úspěšné projekty a činnosti osobností v oblasti sociálních služeb. Ceny kraj udělil v letošním roce tradičně během oslavy Svátku seniorů, který se uskutečnil na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Ceny udílel hejtman Mgr. Martin Červíček.

Oblastní charita nominovala Alici Doksanskou, pracovnici Charitní pečovatelské služby, Mgr. Kateřinu Forejtkovou, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a Mgr. Danu Fučíkovou, dobrovolnici Domova pro matky s dětmi. Poslední dvě ženy získaly krajské ocenění.

Mgr. Kateřina Forejtková

Kateřina propojila svůj profesní život s Oblastní charitou Hradec Králové před deseti lety jako dobrovolnice. Pomáhala s organizací různých beneficí a docházela k seniorům. Postupně se zorientovala v jednotlivých službách hradecké charity, a když se v roce 2013 naskytla příležitost, přihlásila se do výběrového řízení na pozici sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. A uspěla. Možná její nástup doprovázel letmý stín pochybnosti, zda tato drobná mladá žena s plachým úsměvem zvládne unést problematiku domácí násilí. Brzo však bylo zřejmé, jak je houževnatá, vytrvalá, pracovitá a navzdory svému mládí empatická, vnitřně silná a vyzrálá obstát v tak těžkém tématu, jakým domácí násilí je. Kateřina byla na začátku své profesní cesty v Intervenčním centru obklopena lidmi, kteří jí byli velkou oporou při řešení jednotlivých případů. Dostala příležitost podílet se na rozjezdu fungování mezioborové spolupráce s Policií ČR, soudy, OSPOD a komunikaci s dalšími odborníky z oboru.  Dlouhodobě se podílí na propagaci boje proti domácímu násilí, přednáší pro laickou i odbornou veřejnost. Vypracovala si svůj vlastní osobitý přístup a problematiku domácího násilí dokáže vnímat v širokých souvislostech. V polovině roku 2018 přijala nabídku na pozici vedoucí Intervenčního centra. Kateřina vyniká svými manažerskými dovednostmi při vedení týmu tak i odbornými znalostmi pro poskytování služby. Za svého působení nastavila jednotné metodické postupy pro pracovníky, věnovala čas jasnému nastavení vykazování práce pracovníků. Díky jejímu působení ve vedoucí pozici se napříč okresy Královéhradeckého kraje výrazně posílila i mezioborová spolupráce s institucemi zainteresovanými v problematice domácího násilí Uplynulý rok byl po pracovní stránce pro Kateřinu velmi náročný. Onemocnění koronavirem způsobilo značné personální oslabení spolupracovníků a bylo nutné vypořádat se s krizovými podmínkami fungování Intervenčního centra. Právě v této době prokázala své nadstandardní nasazení, vysoké osobní morální kvality a loajálnost při udržení chodu systému poskytování sociální služby. Nominací na Cenu sociálních služeb vyjadřujeme Mgr. Kateřině Forejtové upřímné poděkování za dlouhodobou vysoce profesionální práci, za její obětavost a vytrvalost.  

Mgr. Dana Fučíková

Danu Fučíková se jako dobrovolnice se zapojila do doučování dětí žijících v Domově pro matky s dětmi. Nabídla pomoc v okamžiku, kdy nebezpečí nákazy koronavirem nabíralo na síle a intenzitě. V  době, kdy nemoc překročila práh azylového domu a zasáhla do života pracovníků i rodin, které přechodně žijí v tomto azylovém domě.Dana je zaměstnaná žena, přesto si našla prostor pro pravidelné návštěvy Domova pro matky s dětmi a výrazně pomohla dětem překonat těžké období distanční výuky. Bez její pomoci by se situaci jen těžko podařilo tak dobře zvládnout. Mnohé děti potřebovaly individuální přístup, distanční výuka jim nevyhovovala a výklad nového učiva byl mnohdy velmi náročný pro pochopení. I v minulosti docházely dobrovolnice doučovat děti do Azylového domu, uplynulý rok byl výjimečný. Byl o naději. Byl i o velké odvaze a odhodlání. Nominací na Cenu sociálních služeb vyjadřujeme Daně Fučíkové velké poděkování za její nasazení, přátelství, trpělivost a podporu. Oceňujeme její nadhled, vnitřní vyrovnanost, klid a empatii, které jsou přirozenou součástí její osobnosti. Děkujeme také za laskavá slova, humor a i za všechny její písničky. Děkujeme za nás, pracovníky Azylového domu, ale především děkujeme za všechny děti, kterým je nadále laskavou kamarádkou.

Alice Doksanská

Kdo zná Alici, musí jen souhlasit. Úžasná, dobrosrdečná a laskavá žena. A především usměvavý člověk, který nevidí v ničem problém. Svojí neutuchající energií a svým pozitivním přístupem k životu dokáže nadchnout a strhnout všechny kolem sebe. Rozdává úsměv a příjemnou energii, která je inspirující a povzbudivá pro seniory z péče, její kolegy, ale i pracovníky úřadů, či škol, s kterými se v rámci své profese setkává.Je to dříč, pracovitý a poctivý člověk. Za léta práce v charitě musela čelit řadě obtížným a náročným situacím, s kterými si ale vždy dovedla poradit a zvládla. Aktuálně organizuje aktivity pro seniory, připravuje potravinové balíčky pro seniory ve finanční nouzi, vede agendu půjčovny pomůcek, je nepostradatelnou, pečlivou a spolehlivou pravou rukou sociální pracovnice třebechovické pobočky. Alice Doksanská je charitní pracovnicí již od roku 2014. Nejdříve ve Farní charitě Třebechovice pod Orebem, po organizačních změnách pod hlavičkou Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Hradec Králové. Stále však s pracovištěm v Třebechovicích pod Orebem, kde je šťastná se svými kolegyněmi i s místními obyvateli, které dobře zná a kteří ji mají rádi. Její velkou a radostnou aktivitou je také Tříkrálová sbírka, kterou dlouhodobě organizuje a do které také dává opět veškerou svoji energii a své srdce. Nominací na Cenu sociálních služeb vyjadřujeme Alici Doksanské poděkování za dlouhodobé vynikající profesní nasazení, její lidskost a loajálnost.  

 
cena sociálních služeb pro OCH HK

 

Cena sociálních služeb pro OCH HK

 

Překvapením bylo udělení Ceny sociálních služeb i naší Oblastní charitě Hradec Králové.jako vyjádření díků za  dlouhodobé poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Cena je i poděkováním všem pracovníkům OCH HK za odvahu, osobní statečnost a nasazení v uplynulém roce, kdy pandemie ochromila osobní i profesní životy a služby byly mnohdy velmi vypjaté, stresujícící a náročné.