Česká intervenční centra se propojí s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Česká intervenční centra se propojí s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí

Platforma Nenech to být pomáhá už více než 3 roky školám v boji se šikanou a firmám se zlepšováním pracovní atmosféry. Za dobu svého fungování přijala už více než 6 000 upozornění a podnětů. Skrze stejnou platformu teď můžete i vy upozornit na domácí násilí právě Intervenční centra.

Další lockdown, zákaz sociálních kontaktů a docházky dětí do škol opět zhorší klima v rodinách a uzavře oběti domácího násilí do bytů s agresory. V roce 2020 se s žádostí o pomoc na intervenční centra v ČR obrátilo 9 053 osob a očekáváme, že v roce 2021 toto číslo bohužel nebude nižší. Covidová opatření tak tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. V kombinaci s existenčními a finančními stresy mohou do rodin s domácím násilím přinést další eskalaci. Dle výzkumů APIC (Asociace pracovníků intervenčních center ČR) každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá domácí násilí a v 80 % těchto rodin žijí děti. A domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům.

Do dnešního dne se osoby, kterých se domácí násilí týká, mohly na Intervenční centra (IC) obracet zejména osobně, mailem či po telefonu. Zcela ale chyběla možnost spojit se s příslušným IC anonymně a přímo z domova. Startupová platforma Nenech to být a Intervenční centra se spojují do nového projektu Nenech se, který nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova.
Na webové adrese Nenech.se najdou oběti veškeré instrukce a další užitečné informace, kam se v případě domácího násilí dále obrátit. Nejdůležitější součástí webu je ale právě formulář, díky kterému se oběť propojí, klidně anonymně, s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu, tak může oběť konverzovat s IC nedohledatelně a říct si tak bezpečně o pomoc.
V době, kdy mají agresoři velmi často přístup jak k telefonu či e-mailu obětí a kdy není možné se nepozorovaně osobně obrátit na příslušné IC, je možnost využít paltformu NNTB skrze nový web Nenech.se prakticky záchranou pro všechny, kteří se stydí, bojí nebo nemají jinou možnost či si přejí zůstat v naprosté anonymitě. Za spolupráci s NNTB jsme velmi rádi, neboť v době úplného omezení sociálních kontaktů i širší rodina a komunita jako případní svědci domácího násilí, nemohou podpořit oběť, pomoci jí. Slibujeme si, že díky novému online prostoru se staneme snadno dosažitelnou a bezpečnou pomocí pro kohokoli (děti i dospělé), kdo se bude chtít svěřit, podpořit a nasměrovat na nejbližší místo pomoci v jeho regionu.” komentuje spolupráci Mgr. Martina Vojtíšková předsedkyně APIC

“Máme radost, že můžeme platformu Nenech to být nabídnout jako bezpečnou alternativu spojení s intervenčními centry všem, kteří se s domácím násilím setkávají. Naše platforma už pomohla tisícům dětí, které se setkaly se šikanou a anonymně se mohly svěřit. A my doufáme, že podobnou službu udělá i pro oběti a svědky domácího násilí.” dodává Jan Sláma, CEO FaceUp technology a spoluzakladatel platformy Nenech to být.

Nenech to být tak bude tentokrát, kromě firem a škol, pomáhat i na poli domácností. Ty by měly být především prostorem, kam se každý z nás může uchýlit do bezpečí. Doufáme, že i k tomu platforma přispěje.

O APIC
Asociace pracovníků intervenčních center ČR sdružuje 16 poskytovatelů specializované krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím - intervenční centra. Ta nabízí telefonický, ambulantní kontakt, případně krizové lůžko. Jejich pomoc je dosažitelná díky terénní službě v každém městě i obci. Intervenční centra může kontaktovat kdokoli, kdo zažívá nebo je svědkem domácího násilí. V případě, že Policie ČR vykázala násilnou osobu ze společného obydlí, pracovníci intervenčních center ohrožené osoby sami kontaktují a nabízejí jim bezplatnou pomoc a podporu. Kontakty na intervenční centra najdete na www.domaci-nasili.cz nebo www.mlceniboli.cz nebo nově www.nenech.se.

O NNTB
Nenech to být je online platforma společnosti FaceUp Technology, kterou založilo trio středoškolských studentů - Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm. Co původně začalo jako studentský projekt, který pomáhal dětem ve školách upozornit anonymně na šikanu, přerostlo v roce 2020 do globálního produktu nejen pro školy, ale i pro firmy. Nyní už platformu NNTB využívají dva tisíce organizací ze čtyř světadílů.

Tisková zpráva Praha 23.3. 2021

Nenech to být – Aby se nikdo nebál ozvat.
Kontakt pro média:
Lenka Stawarczyk, lenka.stawarczyk@faceup.com Tel: 725 614 129 za NNTB
Mgr. Martina Vojtíšková, vedouci.ic@spirala-ul.cz Tel: +420 604 170 384 za APIC
Zdroj obrázku: Anthony Tran on Unsplash

 

INTERVENČNÍ CENTRA

Asociace pracovníků intervenčních center ČR je zastřešující organizací poskytovatelů sociální služby „intervenční centra“ pro osoby ohrožené domácím násilím. Vznikla v roce 2008. Jejím posláním je mimo jiné medializovat téma „domácí násilí“ a spolupracovat s dalšími subjekty na prevenci domácího násilí v rodinách, partnerských i mezigeneračních vztazích.

Intervenční centrum Hradec Králové