Domácímu násilí  NE!

Domácímu násilí NE!

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové je specializovaným pracovištěm zaměřeným na bezprostřední individuální psychologickou a sociálně právní pomoc lidem ohroženým domácím násilím.

Pomoc je poskytovaná bezplatně, osobám starším 16 let, žijícím na území Královéhradeckého kraje. V roce 2017 využilo pomoc Intervenčního centra Královéhradeckého kraje celkem 265 klientů.

Jedním z hlavních úkolů je úzká spolupráce s Policií ČR, která předala Intervenčnímu centru 113 úředních záznamů o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Oproti předchozímu roku se počet případů navýšil dvojnásobně. Nejvíce úředních záznamů o vykázání přijalo Intervenční centrum v dubnu – celkem 14 vykázání.

Příběh mladé ženy Žanety je jedním z nich.

S Petrem se poznala už na střední škole. Trávili spolu prakticky všechen volný čas. Často říkal, že když se lidi milují, nepotřebují nikoho dalšího. Žaneta to vnímala jako důkaz lásky a navíc, takovou pozornost doma od rodičů nikdy nepoznala. Začali společně bydlet. Byla šťastná. Občas jí sice zarazily nepřiměřené agresivní reakce na běžné situace, kdy například v obchodě koupila jiný jogurt, než chtěl. Ale nakonec vždy přijala jeho omluvu a situace přešla. Petr však stále více na Žanetu žárlil. Kontroloval, kde byla a s kým telefonovala. Těžce snášel, že v práci dobře vychází s kolegy, zakazoval jí, se s nimi stýkat. Podezříval jí i z nevěry. Když se jim narodila dcera, a přestože se na ni moc těšil, se situace se začala zhoršovat a on žárlil i na malou. Začalo docházet k hádkám, které obvykle končily fyzicky napadením Žanety.

Začala se ho bát.

Po jednom z incidentů sebrala odvahu a utekla na policii. Výsledkem bylo vykázání Petra ze společného obydlí na deset dní.

Při kontaktování pracovnicí Intervenčního centra byla zaskočená. Netušila, že její případ policie bude řešit a že se o ni bude někdo dál zajímat. Nevnímala svou situaci jako vážnou, chtěla jen, aby to přestalo. Říkala, že po skončení vykázání vezme Petra zpátky. Věřila, že se poučil a že vyhledá nějakou pomoc. Nabízenou pomoc odmítla. Netrvalo to ani dva měsíce a Policie ČR musela vykázat znovu. Žaneta se ozvala sama. Uváděla, že se Petr ovládal jen pár dní a pak začalo vše nanovo. Žádnou pomoc nevyhledal, říkal, že mu nikdo nebude diktovat, jak se má chovat. Při posledním incidentu ji škrtil a uhodil několikrát silně do hlavy, že musela vyhledat lékařskou pomoc. Tentokrát se rozhodla nabízené pomoci využít. Pracovnice pomohla Žanetě se soupisem návrhu na předběžné opatření na ochranu před domácím násilí na 30 dní. Schválená ochrana jí poskytla čas, aby se mohla zastavit a o situaci začít v klidu a bezpečí přemýšlet. Byla rozhodnutá, že se situace v domácnosti se musí změnit. Využila nabídku pomoci Intervenčního centra a začala aktivně spolupracovat. Rozhodla se využít sociálně právní poradenství. Získala potřebné informace ve svých dalších možnostech (např. v přestupkovém řízení, opatrovnickém řízení). Společně se sociální pracovnicí plánují, jak by její život mohl vypadat bez Petra.

Svůj nový život bez násilí a strachu plánuje mnoho dalších žen, které prošly Intervenčním centrem.

V dotazníkovém šetření o tom, v čem pro ně byla pomoc přínosná, uvedly: „Okamžitá a bezprostřední pomoc, individuální přístup, jediná 100% fungující organizace v ČR. „Jsem ráda, že mám se ke komu obrátit, když něčemu nerozumím, nebo potřebuju poradit.“ „Oslovení Vašeho centra bylo naprosto správným rozhodnutím.“ „Je to něco jako „má rodina“, moc mi pomohla v nejtěžších chvílích a stále pomáhá.“ „Dlouhodobější psychologická pomoc je pro mě dar. Mohu si rovnat myšlenky, zjišťuji, co chci být a kým chci být a jak být (sebou i druhými) milována.“ „Jedinečná byla lidská podpora v rámci těžké situace, pocit důvěry, bezpečí, zázemí, klidu, pochopení.“ „Moc mi pomohli, dali mi sílu, důvěru, radu.“ „Začínám si připadat zase jako člověk, věřím, že to půjde.“

EFS petra

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

.