Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti

Intervenční centrum letos oslavilo 15 let činnosti

V předvánočním čase pokračujeme v hodnocení 15 let fungování Intervenčního centra Hradec Králové, tentokrát dotazy směřovaly k naší služebně nejmladší kolegyni Anetě Kudlíkové.


Jakou představu jsi měla o práci v intervenčním centru, když jsi pracovala na oddělení sociálně-právní ochrany dětí?

Věděla jsem teoreticky, jak se v intervenčním centru pomáhá osobám ohroženým domácím násilím a mylně jsem si myslela, že si umím představit, co práce v intervenčním centru obnáší. Když jsem začala pracovat v intervenčním centru, tak mě překvapilo, že jsme v minulém zaměstnání nevyužívali možnosti institutu vykázání PČR, který je v řešení případů domácího násilí daleko efektivnější než urychlené stěhování osoby ohrožené z domácnosti společně s dětmi (např. do azylového domu).

Aneto, co tě na práci v Intervenčním centru překvapilo? Pozitivně i negativně

Pozitivně mě překvapilo, jak si většina našich klientů a klientek práce intervenčního centra váží. Stane se, že dostaneme kytičku, čokoládu, zákusek, pěknou děkovnou SMS. To je moc hezké. 
Netušila jsem, kolik je mezigeneračního domácího násilí. S tím je spojené i to, že jsem nečekala, kolik budu mít klientů mužského pohlaví, kteří jsou právě převážně z toho mezigeneračního násilí (otcové, dědečkové i jiní členové rodiny, kteří jsou osobami ohroženými v případech vykázání). Nepříjemně mě překvapily především nízké tresty v rámci trestního řízení v případech domácího násilí.

V čem myslíš, že spočívá největší zátěž při práci s oběťmi násilí?

Skutečně je velmi náročné hovořit celý den o tak velké patologii ve vztazích. Kdyby mi to někdo řekl, než jsem v intervenčním centru začala pracovat, tak bych si asi pomyslela, že každá práce v sociálních službách je náročná, což je samozřejmě pravda, ale velká zátěž je hlavně v tom, že v intervenčním centru jde ta práce hlouběji do příběhu klienta. Slyšíte opravdu hrozné věci, co blízký člověk dokáže blízkému člověku dělat - a to do velkých podrobností. Jelikož nejsme represivní složka, tak klientky/ klienti vědí, že nám mohou říci skutečně všechno, což se i děje. Stává se, že nám je z některých informací i fyzicky špatně a musíme je poté samy zpracovávat.

Také je těžké vstřebat frustraci právě z nízkých trestů v případech domácího násilí, z výsledků některých opatrovnických řízení, z nepochopení základních znaků typických pro oběti domácího násilí různými institucemi. Je toho více.

Jakmile začnete pracovat v intervenčním centru, tak Vás to nutí přehodnocovat i všechny vztahy ve vašem osobním životě, nejen partnerské, ale také přátelské nebo vztahy v rodině.

V čem tě práce v Intervenčním centru Hradec Králové baví, v čem vidíš smysl?

Na práci v intervenčním centru je skvělé to, že její smysl vidím každý den. Pro klientky/ klienty je cenné už to, že zde otevřou témata, která často nikdy v životě před nikým jiným neotevřela, takže se stává, že děkují už po první konzultaci, že se jim ulevilo. Pokud vidíme jakýkoli posun v životě klientky/ klienta, tak je samozřejmě radost z práce znásobená. 

Více o činnosti Intervennčího centra pro osoby ohrožené domácím násilím

Mgr. Aneta Kudlíková

sociální pracovnice
Tel.: 774 591 383