Intervenční centrum v roce 2020

Intervenční centrum v roce 2020

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové je specializovaným pracovištěm zaměřeným na bezprostřední individuální psychologickou a sociálně právní pomoc lidem ohroženým domácím násilím. Pomoc je poskytovaná bezplatně, osobám starším 16 let, žijícím na území Královéhradeckého kraje. Uplynulý rok zaznamenal zvýšený nárůs případů, které bylo nutné řešit. 

Rok 2020 ve statistikách

Pomoc Intervenčního centra vyhledalo 173 nových klientů. Jedná se o významný nárůst oproti předchozímu roku.
Řada klientů s  IC pokračovala ve spolupráci z předchozích let, jelikož pomoc pracovnic služby i nadále potřebovala.
Celkově se počet případů  vyšplhal na číslo 311. 
 
 
Image 9
 
 

Vykázání v roce 2020 v Královéhradeckém kraji

Intervenční centrum HK obdrželo za rok 2020 - 112 úředních záznamů o vykázání násilné osoby ze společného obydlí
jedná se o druhý nejvyšší počet vykázání za existenci Intervenčního centra.
Na úředních záznamech bylo uvedeno 132 ohrožených osob, kterým pracovnice IC nabídly bezprostřední krizovou a sociálně právní pomoc.
 
Děkujeme Policii ČR za jejich aktivitu a pomoc při řešení případů násilí v domácnostech a za využívání institutu vykázání i v náročném roce 2020.
 
vykázání přehled do roku 2020
 
 
 
 
 

Image 3

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.