Pořád jdeme kupředu

Pořád jdeme kupředu

V týmu IC si často klademe otázku, jak zvýšit dostupnost našich služeb v rámci celého Královéhradeckého kraje. Část klientů/ klientek má potíže s hlídáním dětí, nemají dostatečné prostředky nebo mají potíže s mobilitou pro cestu do Hradce Králové, kde máme naše hlavní zázemí pro osobní konzultace. Intervenční centrum nabízí už dlouhou dobu kromě osobních konzultací i telefonické a emailové konzultace. Tyto formy často kombinuje.

Telefonické konzultace patří k běžným nástrojům naší práce, protože jsou rychlé a dostupné pro řadu klientů/ klientek a problém vzdálenosti tím mizí. Intervenční centrum standardně nabízí také možnost výjezdu na neutrální půdu (místo na úřadu, v prostorech návazné služby), pokud je pro klientku/ klienta nemožné navštívit nás na středisku. Spolupráce ve vážných případech násilí ale trvá měsíce, někdy i roky a konzultace probíhají pravidelně v různých intervalech. S ohledem na počet případů není možné za jedním klientem dojíždět pravidelně třeba každý týden, proto se k tématu dostupnosti často v týmu vracíme.

Těžká doba covidu měla v mnoha směrech i pozitivní efekt na odhodlání ke změnám a posunům, které se nabízely už nějakou dobu. Jako tým IC jsme se rozhodly rozšířit možnosti konzultací do online prostředí. Měly jsme ale řadu obav s ohledem na zajištění bezpečí a dobrého zázemí pro smysluplné konzultace. Nakonec jsme daly v týmu hlavy dohromady

a vymyslely postupy a pravidla. V rámci případů domácího násilí je nutné zvýšeně dbát na bezpečnost, pokud oběť v domácnosti ještě žije společně s blízkým, který se násilí dopouští. Základním úkolem je myslet na zajištění bezpečného prostředí pro konzultaci bez rušivých faktorů. I my dodržujeme postupy tak jako při ostatních typech konzultací, máme domluvený časový rámec, voláme z našich konzultoven, kde máme prostor se na hovor koncentrovat, a nikdo nám do hovoru nevstupuje.

Osobní konzultace jsou pro nás stále základem a vidět se osobně v bezpečném zázemí je pro nás nenahraditelné, ale online konzultace, kdy se alespoň na dálku vidíme a můžeme vnímat i neverbální komunikaci, se staly dalším užitečným nástrojem pro pomoc v případech domácího násilí. Pro online konzultace aktuálně využíváme Skype a WhatsApp.

V rámci online konzultací je možné se spojit se sociální pracovnicemi, které poskytují sociálně právní poradenství a krizovou intervenci i s psycholožkou za účelem psychologického poradenství.

Napsala Mgr. Kateřina Forejtková, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím

Image 3

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Mgr. Kateřina Kolářová

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel.: 495 530 033 E-mail: 68Go87d7TdBvRbenW7c-T65j4mnr1W7r