Rekordní počet vykázání v Intervenčním centru

Rekordní počet vykázání v Intervenčním centru

V lednu bylo v Intervenčním centru hradecké Oblastní charity rušno. Pracovnice obdržely od Policie ČR dvacet úředních záznamů o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Leden 2020 se tak stal rekordním měsícem v počtu vykázání za celou dobu fungování intervenčního centra, tedy od roku 2007.  

Lednový počet vykázání potvrzuje trend, ke kterému v rámci Královéhradeckého kraje několik posledních let dochází, tedy nárůstu počtu vykázaných osob. Na základě praxe intervenčního centra se ukazuje, že Policie ČR začala vykázání využívat skutečně jako preventivní nástroj a posílila se v jeho používání. V loňském roce Policie ČR učinila v rámci Královéhradeckého kraje 97 vykázání.  

Vykázání je institutem dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, který má policie k dispozici pro zastavení násilného jednání v domácnosti. Policie ČR může osobu, která se agrese dopustila, vykázat na dobu 10 dní ze společné domácnosti. Jedná se o opatření preventivního charakteru. Následně svou pomoc osobě ohrožené domácím násilím nabízí intervenční centrum. Pracovnice Intervenčního centra HK ohroženou osobu kontaktují nejpozději do 48 hodin od obdržení informací od Policie ČR a nabízejí jí aktivně sociálně právní a psychologickou pomoc, zdarma.

Intervenční centrum jednoznačně podporuje myšlenku, že domácnost má opouštět osoba, která se agrese dopouští. Vykázání je z dlouholeté praxe intervenčních center jeden z nejúčinnějších nástrojů pro nastartování řešení násilí v domácnosti.

 

Přínosy vykázání:

  • Vykázání přeruší akutní nebezpečí, osobě ohrožené se dostane nabídky pomoci ze strany intervenčního centra a velká řada z nich této pomoci využije. Násilí tak nemusí v domácnosti vygradovat do horší podoby.
  • Osoba ohrožená díky vykázání nemusí opouštět ve strachu často spolu s dětmi svůj domov a přijít tak o své zázemí a podpory.
  • Jasná stopka násilnému jednání od Policie ČR může být i pro člověka, který nezvládá svou agresi, motivací pro vyhledání odborné pomoci.

Intervenční centrum je specializovaná sociální služba zaměřená na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Pomoc je poskytována prostřednictvím krizové intervence, sociálně právního a psychologického poradenství, bezplatně, jedná se o pomoc ambulantní povahy osobám ohroženým DN starším 16 ti let žijícím na území celého Královéhradeckého kraje. Službu mohou využít osoby ohrožené na základě vlastní žádosti o pomoc, aktivně je nabízena pomoc osobám ohroženým v návaznosti na vykázání Policie ČR.

Mgr. Kateřina Kolářová

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel.: 495 530 033 E-mail: 68Go87d7TdBvRbenW7c-T65j4mnr1W7r