Polovina telefonátů se týká domácího násilí

Pro ilustraci dodává čísla z ledna, kdy linky Bílého kruhu bezpečí odbavily 591 telefonátů, z nichž téměř polovina se týkala dlouho probíhajícího domácího násilí. Proti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky o 42 procent, kdy se domácího násilí týkala necelá třetina hovorů.  Zbytek telefonátů se dle Vitoušové soustředil hlavně na poradenství. U domácího násilí bylo důležité,  aby se ohrožené osoby dozvěděly, že i v době nouzového stavu platí zákony, funguje policie a justice a fungují služby pomáhající obětem domácího násilí.

Odborníci také přes telefon lidi  povzbuzovali k vyhledání účinné pomoci. Nárůst v době pandemie zaznamenali i v regionech. Dosvědčují to třeba v Intervenčním centru Oblastní charity v Hradci Králové. Zatímco v roce 2019 pomohli ve východočeském centru 227 lidem, v roce minulém se toto číslo zvýšilo na 311.

„Náš tým čelil mnoha novým situacím, například klientka byla v karanténě a potřebovala poslat na soud právní podání pro zajištění ochrany, podatelny soudů fungovaly omezeně, trpělivost pracovníků vyžadovaly soupisy právních podání po telefonech a e-mailech. Obavy vzbuzovaly také některé zprávy v mediích, kdy se zdálo, že pomoc není dostupná, což mělo na oběti velmi negativní vliv a nekorespondovala to s realitou,“ dodává vedoucí Intervenčního centra HK Kateřina Forejtková.

Jak se chovat v ohrožení při domácím násilí

V akutním nebezpečí

- Volejte policii 158, nebo linku 112.
- Pokud jste napadeni během volání na policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
- Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí.
- S policií chtějte mluvit bez přítomnosti násilné osoby.
- Policie ČR může násilnou osobu vykázat na 10 dní ze společného obydlí.

Pokud nebyla násilná osoba po incidentu vykázána, zvažte odchod z domácnosti.
Pokud jste v důsledku incidentu zraněni, vyhledejte lékaře a oznamte, co se stalo.
Pokud odcházíte z domácnosti s nezletilými dětmi, je nutné informovat o situaci příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.