Sociální rehabilitace s podporou ESF 
12. dubna 2019 Aktuálně

Sociální rehabilitace s podporou ESF 

Od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 je služba Sociální rehabilitace poskytovaná v Domě Matky Terezy  podporovaná v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“,  z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

V období od 1. 1.2016 do 31. 12. 2018 bylo do projektu zapojeno a podpořeno 105 mužů a 34 žen. Sociální rehabilitace je primárně určená k dlouhodobější spolupráci. Osobní cíl najít si práci je realizován komplexním procesem práce s klientem na rozvoji dovedností, návyků a dynamiky.

Klienti si osvojují pravidelný režim, smysl pro zodpovědnost a v neposlední řadě se učí novým dovednostem v oblasti vaření jídel, výrobě dárkových předmětů v kreativní dílně, nebo v provozu Sociálního šatníku. Tehdy, kdy je člověk připraven k dalšímu kroku, hledáme adekvátní zaměstnání. Není možné vynechat krok rehabilitace a přeskočit rovnou k zaměstnání, zvláště tehdy, potýká-li se klient s absencí návyků potřebných pro udržení zaměstnání, nebo trpí závislostí, která je neslučitelná s pravidelnou docházkou.

Klienti jsou ve službě zpravidla rok a cílem naší služby je, aby časová investice do klienta přinesla ovoce v podobě úspěšné resocializace.  EFS petra