Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova
30. března 2022 Aktuálně

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova

Sociální rehabilitace je službou, která byla covidovým obdobím ze všech služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy, poznamenaná nejvíce. Na jednu stranu někteří klienti v obavách z nákazy ztratili motivaci pracovat na svých dovednostech a schopnostech, na druhou stranu Sociální rehabilitace se svými klienty zajišťovala mnohé důležité oblasti a podporu pro fungování ostatních služeb v Domě Matky Terezy.

V rámci činnosti v kuchyni připravovali klienti pod vedením pracovní terapeutky stravu především pro klienty nízkoprahových služeb – Denního centra a Noclehárny. V době karantény to však znamenalo velkou část práce navíc a pro ty, kteří v karanténě nemohli odcházet z budovy, byly zajištěné kromě obvyklých obědů i snídaně a večeře.

Kreativní dílnu využívali navíc i klienti, kteří chtěli v náročném období pobýt v klidném prostředí pouze v menší skupině.

Sociální šatník poskytoval v tomto období ošacení v obvyklém rozsahu. Během uplynulých roků se ukázalo, jak hodně je vyhledávaný a potřebný. Do budoucna jsme se rozhodli požádat o podporu a Sociální šatník provozovat jako samostatnou jednotku mimo sociální službu. Odběry klientů různých organizací v rozsahu nad 10 000 tisíc kusů ročně si již žádají specifickou organizaci práce, která se neslučuje se sociální službou a má blíže k humanitární pomoci.

Uplynulé období jsme také využili ke vzdělávání pracovníků v oblasti Sociálního bydlení, kterého je stále velmi málo. Snažili jsme si dopřát si maximum této odborné podpory, abychom v příštím období mohli vyzkoušet i ne zcela tradiční zabydlování lidí bez domova. V současné době již přistupujeme k některým konkrétním krokům a jsme plní očekávání, jak vše budeme zvládat a jak se ve spolupráci s klienty bude zabydlování dařit.

Autor: Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy – sociálních služeb pro lidi bez domova

2015-04-13 5D3 dmt aktivity 151

Image 3

 

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Dana Pechová

vedoucí Domu Matky Terezy, sociální služby pro lidi bez domova
Tel.: 495 218 934 E-mail: Z8AkO%993hIkQOQ938Es-Z.cT-M