Děkujeme za darované ošacení
21. dubna 2023 Aktuálně ze Šatníku

Děkujeme za darované ošacení

Ve dnech 12. – 19. 4. organizovala Oblastní charita Hradec Králové ve spolupráci se svými partnery Sbírku ošacení pro Sociální šatník.

Do sbírky štědře přispěli dárci z řad široké veřejnosti, ale i zaměstnanci a klienti partnerských institucí, firem a organizací.

Sběrné boxy byly po dobu jednoho týdne umístěné na těchto místech: Bajkazyl, Bio Central, budova společnosti ČEZ, Informační centrum, Knihovna města Hradce Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, budova Královéhradecké provozní a.s., OC Atrium, OC Futurum, OC Orlice park a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Darované oblečení a obuv podpoří osoby v tíživé sociální situaci, které vyhledají pomoc Sociálního šatníku.

Srdečně děkujeme všem, kteří svým materiálním darem do sbírky přispěli, rovněž děkujeme všem výše uvedeným institucím, které ve svých prostorech umístění sběrných boxů umožnily.

V neposlední řadě děkujeme firmě Solpap s.r.o. za výrobu a darování sběrných boxů z kartonu.  

Velmi si vážíme toho, že nám pomáháte pomáhat.