Online setkání s rodinami z rané péče
19. března 2021 Aktuálně raná péče

Online setkání s rodinami z rané péče

V pátek 26.2.2021 se usklutečnilo setkání rodin z rané péče Sluíčko ONLINE.Tématem bylo využití možností tabletů, iPadů pro práci s dětmi, jaké volit pro děti aplikace, jak doplnit aktivity na aplikacích obrázky, hračkou, bludiště, hra se zvířátky apod.

Rodiče se mohli vzájemně inspirovat a předat si své zkušenosti. Proběhlo podrobnější seznámení s aplikacemi na podporu rozvoje zrakových funkcí, co všechno se dá s aplikací dělat a jak ji přizpůsobit konkrétnímu dítěti. Dále měli možnost rodiče vidět, jak dále rozvíjet získané dovednosti z aplikací pomocí obrázků, jak pracovat s pracovními listy a další náměty na hry na podporu rozvoje dětí.

Více o rané péči Sluníčko

IMG_20210301_141055

Eva Zikmundová Mgr.

poradkyně rané péče
Tel.: 777 737 614 E-mail: 0onhb7aebgqy.Z4WH-uk87j73dkmb