Přednáška pro rodiny z rané péče
25. září 2020 Aktuálně raná péče

Přednáška pro rodiny z rané péče

Ve Středisku rané péče Sluníčko se  nesoustředí pouze na přímou péči o děti. Pravidelná setkávání rodičů, přednášky,  jsou aktivity  určené převážně rodičům. Načerpají informace, sdílí zkušenosti.  Na své nelehké cestě v péči doma o dítě s postižením nejsou sami.

Včera odpoledne se uskutečnil v prostorách Střediska rané péče Sluníčko workshop pro rodiče a vychovávající na téma "Sourozenectví s dítětem s postižením" pod úžasným vedením přednášejícího Mgr. et Mgr. Davida Havelky Ph.D.
Lektor velmi hravou formou zapojil všechny účastníky do dění.

Zaznělo mnoho zajímavých podnětů pro zamyšlení. Rodiče si vzájemně vyměnili své zkušenosti.
Děkujeme za skvěle prožitý podvečer.

Workshop ve Středisku rané péče Sluníčko

Workshop ve Středisku rané péče Sluníčko