Raná péče Sluníčko má zaslouženě své místo na Slunci.
16. června 2020 Aktuálně raná péče

Raná péče Sluníčko má zaslouženě své místo na Slunci.

Bylo jednou jedno středisko, ale nebylo to úplně obyčejné středisko. Nebylo to středisko nákupní, ani zdravotní, bylo to středisko rané péče a jmenovalo se Sluníčko. Slouží maminkám a tatínkům, kteří se doma starají o dítě s postižením, provází je na jejich nejednoduché cestě a snaží se jim pomoci tak, aby dítě mohlo co nejvíce rozvinout a využívat své schopnosti. Rodičům dává naději, praktickou pomoc, povzbuzení a všemožnou podporu.

Vystoupáme do čtvrtého patra moderně zrenovované vysokopodlažní budovy České spořitelny v centru Hradce Králové na křižovatce ulic Střelecká a Karla IV, nedaleko podchodu a kina Biocentral a ptáme se Mgr. Pavlíny Chmelíkové, vedoucí Střediska rané péče. Je vidět, že své práci rozumí, dělá ji dobře a ráda, při hovoru je jasně vidět, že se jí hluboce dotýkají příběhy „jejích“ rodin:

Jak se vůbec o vás rodiče dozvědí a jak se vaše služba v rodinách nastartuje?

Největší přísun rodin je díky internetu, facebooku. Rodiče se sdružují do různých neformálních skupin, a pokud se děje s dítětem něco, s čím si neví rady, často hledají informace právě tam. Dalším zdrojem jsou známí, třeba ti, kteří už nějakou zkušenost s námi mají, ideální je, pokud rodiče dostanou na nás kontakt přímo od odborníků, pediatrů, psychologů…

Je to většinou tak, že se rodiče dítěte u lékaře dozvědí, že s jejím děťátkem není něco v pořádku, nebo to postupně pozorují až po narození děťátka, tak mezi rokem, rokem a půl, když vidí, že se vymyká obvyklému psychomotorickému vývoji. Pak nastane doba, která je u různých rodičů různě dlouhá a to je doba, kdy sbírají odvahu udělat ten konkrétní krok a spojit se s námi. Myslím si, že to je spojeno s tím, že právě to, že zvednou telefon a zavolají nám, je pro ně jakési potvrzení toho, že s dítětem je něco špatně. To je velmi těžké si přiznat.

Pak už si spolu domluvíme termín na jednání se zájemcem o službu. Jsem ráda, když můžeme rodičům ukázat naše prostory, seznámit je s nabídkou toho, co pro ně můžeme udělat. Vyslechneme celý příběh rodiny, častokrát jsme úplně první, komu ho celý vypráví, naproti tomu lékař nebo jiný odborník chce slyšet vždy jen tu část tohoto příběhu, který se bezprostředně týká jeho práce a případu. Na průniku naší nabídky a potřeb rodiny si domluvíme možnou spolupráci. Pro rodinu stanovíme klíčového pracovníka, který bude do rodiny pravidelně dojíždět. Někteří z nás se například více specializují na autismus, jiní na zrakové postižení, Downův syndrom, pohybové potíže …

A jak potom probíhá taková běžná návštěva nebo vaším jazykem konzultace v rodině?

Konzultace probíhají v domácím prostředí, zhruba jednou za měsíc v předem domluvený čas. Poradkyně rané péče přijede domů za rodinou, přiveze velkou modrou tašku s pomůckami, o kterých předpokládá, že budou pro práci s dítětem užitečné. Nejdříve pracuje právě s dítětem, jedno zda u stolečku, na zemi, na koberci, a to je pro rodiče vlastně taková návodná ukázka, jak s dítětem budou moci sami dál pracovat a rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti.

Další část konzultace probíhá s rodičem, řešíme školku, nárok na příspěvek na plínky pro dítě, vše co rodiče tíží a zajímá. Máme prostor i pro sdílení obav, vztahových problémů nebo napětí v rodině, které nutně přináší postižení dítěte. Řešíme i pomůcky a hračky pro dítě, domlouváme se na tom, jakou máme nabídku hraček k zapůjčení do rodin a jaké pomůcky a hračky se pro konkrétní děťátko hodí a které si maminka přeje příště přivézt.

Jaké máte reference na vaši práci – váží si rodiny vaší práce?

Tak tady máme takovou „nabíjecí stanici“, ukazuje Pavlína Chmelíková na nástěnku. Je plná vzkazů od rodičů, mnozí se opakovaně ozývají i po ukončení služby, které nastane obvykle po 7. roce věku dítěte nebo někdy i dříve – třeba když dítě nastoupí do školy. Rodiče děkují za pomoc, váží si přijetí, lásky, která nehodnotí. Posílají fotky dětí a chlubí se jejich pokroky.

A proto tu Sluníčko je a má zaslouženě své místo na Slunci.

Autorka článku: Ing. Jana PlášilováProstory  Střediska rané péče Sluníčko

 

 

 

 

Ing. Jana Plášilová

koordinátorka projeků
Tel.: 495 516 098 E-mail: 58AkO%b7%byy.Z4WH-uk87j73dkmb