Středisko rané péče Sluníčko
5. května 2023 Aktuálně raná péče

Středisko rané péče Sluníčko

Smějící se zdravé děťátko, tak si asi většina z nás představuje začátek nové etapy v životě rodiny. Někdy se ale dítě narodí dříve, nebo ne úplně v plné síle a zdraví. Nebo na cestě poznávání světa se vyvinou překážky ve vývoji dítěte. A co teď?

Středisko rané péče Sluníčko (dále SRP) v Hradci Králové nabízí rodinám podporu, pomoc, rady při jejich těžkostech. Raná péče je terénní sociální služba pro rodiny s dětmi, kdy pracovník přijíždí do bydliště rodiny. SRP Sluníčko poskytuje podporu rodinám z celého Královéhradeckého kraje zdarma, pomáhá rodinám dětí dříve narozeným, s opožděným nebo ohroženým vývojem, s autismem, dětem s mentálním opožděním, zrakovými vadami nebo s kombinovaným postižením.  V týmu SRP pracuje zrakový terapeut, který nabízí funkční vyšetření zraku, tedy posouzení vývoje zraku. Na jeho základě stanovuje plán zrakové stimulace.

 SRP učí rodinu rozvíjet své dítě, zapůjčují didaktické a kompenzační pomůcky, nabízí sociální poradentství, rady při výběru předškolního nebo školního zařízení, kontakty na další odborníky např. lékaře, logopedy, psychology, fyzioterapeuty. Součástí rané péče je sdílení s rodiči jejich životní situace a psychologická podpora celé rodiny.

Napsala. Mgr. Eva Zikmundová, poradkyně rané péče

raná péče - práce na středisku - zraková terapie

Eva Zikmundová Mgr.

poradkyně rané péče
Tel.: 777 737 614 E-mail: 0onhb7aebgqy.Z4WH-uk87j73dkmb