Lůžkový hospic ve Stěžerách....jak vše postupuje

Lůžkový hospic ve Stěžerách....jak vše postupuje

Oblastní charita Hradec Králové připravuje realizaci lůžkového hospice v obci Stěžery. Plánovaný začátek provozu tohoto zařízení  je na rok 2024. Vzhledem ke svému poslání a již poskytované domácí hospicové péče na Královéhradecku reaguje hradecká Oblastní charita na potřebnost této služby v regionu Hradecka.

 

Studie lůžkový hospic Stěžery

Aktuálně Lůžkový hospic

V současné době je zahájeno územní řízení na výstavbu Lůžkového hospice pro Hradecko. Je započata další část projektové přípravy, a to zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně  prováděcího projektu k zadání stavby. Je předpoklad získání stavebního povolení v jarních měsících roku 2022. Pak bude následovat příprava zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavebních prací.

Prezentace Lůžkového hospice včetně fotodokumentace.

V rámci veřejné sbírky lze podpořit výstavbu lůžkového hospice na účet číslo 255 515 348/ 0300, variabilní symbol 555. Darovací smlouvu rádi s Vámi uzavřeme.

Kompletní info o projektu Lůžkového hospice ve Stěžerách

Děkujeme za zájem.