Denní centrum pro lidi bez domova

Kde nás najdete

Adresa

U Mostku 472/5, Hradec Králové 50341

Na koho se můžete obrátit

Bc. Romana Fišerová DiS.

sociální pracovnice pro DC a NC
Tel.: 774 299 525 E-mail: ~hzk4Z2.4lrB5f56LTprRb~lWaxhTj

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Denní centrum pro lidi bez domova

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Oblastní charita Hradec Králové

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Dana Pechová

Registrační číslo služby
783244

Poslání a cíle

Pomáhat mužům a ženám starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženi bezdomovectvím. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem, kterým motivujeme ke změně stávající životní situace.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby