Sociální rehabilitace

Kde nás najdete

Adresa

U Mostku 472/5, Hradec Králové 50341

Na koho se můžete obrátit

Bc. Romana Fišerová

sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci
Tel.: 495 218 934 E-mail: ~hzk4Z2.4lrB5f56LTprRb~lWaxhTj

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Sociální rehabilitace

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Oblastní charita Hradec Králové

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Dana Pechová

Registrační číslo služby
2813024

Poslání a cíle

Poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, lidem obtížně zaměstnatelným a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím