Raná péče

Kde nás najdete

Adresa

Karla IV. 1222, Hradec Králové 50002

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Pavlína Chmelíková

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Tel.: 495 260 732 E-mail: %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Raná péče

Typ služby
Raná péče

Poskytovatel
Oblastní charita Hradec Králové

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Pavlína Chmelíková

Registrační číslo služby
1840658

Poslání a cíle

Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytovat odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilovat o co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. Služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství