Adresář

Azylový dům pro lidi bez domova

Tel.: 495 218 934, 777 736 011
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy, služby lidem bez domova
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:
  • odvoz osobních věcí klienta při stěhování 100 Kč po Hradci Králové, mimo HK 9 Kč/ km

 

Seznam lidí

Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy, služby lidem bez domova
Milena Altmannová, DiS. - vedoucí sociální pracovnice pro Azylový dům
Lukáš Syrovátka - provozní koordinátor Domu Matky Terezy