Adresář

Denní centrum pro lidi bez domova

Tel.: 495 218 934, 773 530 032
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

            

 

Seznam lidí

Dana Pechová - vedoucí služby - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Bc. Romana Fišerová, DiS. - sociální pracovnice pro DC a NC
Bc. Veronika Škodová - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu
Bc. Petr Macl - sociální pracovník pro terén DC
Bc. Aleš Řehák - sociální pracovník pro terén DC