Adresář

Dobrovolníci

Tel.: 495 516 098, 744 836 276
Komenského 266, Hradec Králové, 500 03
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků
Fakultativní služby: NE

V Oblastní charitě Hradec Králové je velký prostor pro lidi, kteří mají touhu a potřebu nezištně pomáhat. Kruh dobrovolníků sdružuje lidi, kteří pracují bez nároku na odměnu. Účastní se jako organizátoři sportovních a společenských akcí, pomáhají  konkrétním lidem a rodinám, účastní se sbírových  a benefičních akcí. Doučují děti ve školách.

Pomoc dobrovolníků je již součástí naší charitní práce, bez jejich pomoci by nebylo možné uspořádat například Eliščinu sbírku, již tradiční akci Kamínek pro děti s postižením nebo největší dobrovolnické akce - Tříkrálovou sbírku a Národní potravinovou sbírku.

.Podrobné info

Seznam lidí

Petra Zíková - koordinátorka dobrovolníků