Adresář

Domácí zdravotní péče

Tel.: 495 530 188, 777 736 014
Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové, 500 03
Vedoucí služby: Markéta Bohuslavová - vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Markéta Bohuslavová - vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Jindřiška Jonášová - dispečerka služby