Adresář

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Tel.: 495 530 033, 774 591 383
Kotěrova 847, Hradec Králové, 500 03
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Kolářová - vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Cílové skupiny: oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: psychologická pomoc, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, organizační poradenství, kontaktování a podpora ohrožené osoby
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Kateřina Kolářová - vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Mgr. Aneta Kudlíková - sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Mgr. Michaela Kosinová, DiS. - sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
JUDr. Adéla Dvořáková - sociální pracovnice Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím