Adresář

Noclehárna pro lidi bez domova

Tel.: 495 218 934, 773 530 032
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství
Fakultativní služby:
  • zhotovení fotografie na osobní doklady

Seznam lidí

Bc. Hana Karmanská - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu
Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Lenka Kardašová, Mgr. - sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu