Adresář

Poradna Domácí hospicové péče

Tel.: 495 530 188, 775 420 977
Na Kropáčce 30/3, Hradec Králové, 500 03
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby v krizi, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Anna Michlová - vrchní sestra domácí hospicové péče
Kateřina Krtičková, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Martina Faltusová - sociální pracovnice